Energieffektiv, miljøvennlig og robust oppgradering av bygninger - byggemiljø

Veilederen gir en innføring i energieffektiv, miljøvennlig og robust oppgradering av bygninger. Veilederen er ment som et verktøy og en huskeliste for beslutningstakere, eiendomsforvaltere, byggherrer, arkitekter og rådgivere.

Kilde: Direktoratet for byggkvalitet

Veilederen gir en god innføring i hvilke energi- og miljøhensyn man må ta ved rehabilitering og oppgradering.

Selve dokumentet er laget for å være enkelt å lese på skjerm. Du orienterer deg frem og tilbake ved å klikke på faner som omtaler de ulike fasene i et byggeprosjekt:

  • strategisk analyse
  • prosjektering
  • riving
  • byggefase
  • overtakelse
  • drift og bruk

For de som ønsker mer fordypning i ulike emner er det klikkbare linker til mer utfyllende dokumenter.

Veilederen er utarbeidet av Multiconsult, SINTEF Byggforsk og NTNU på oppdrag fra Byggemiljø.

Byggemiljø - byggenæringens miljøsekretariat er et gjensidig forpliktende samarbeid mellom statlige myndigheter og BAE-næringen.

Verktøyet er i bruk på følgende sider
Oppdatert: 10. mars 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.