Håndbok for ELRAPP

ELRAPP er Statens Vegvesens verktøy for å sikre en effektiv oppfølging av oppgavene i drift- og vedlikeholdskontrakter med funksjonsansvar, såkalte funksjonskontrakter.

Målsetningen med ELRAPP er å etablere et system som er effektiviserende både for byggherrens og entreprenørens arbeid. Man har satt opp følgende mål for ELRAPP:

  • Etablere et godt styringssystem for Statens Vegvesen sine byggeledere for oppfølging av entreprenører og Statens Vegvesen sine egne aktiviteter.
  • Sikre korrekt innrapportering fra entreprenørene og forbedre innrapporteringsmulighetene i forhold til dagens løsning ved å gå over til elektronisk rapportering der det er hensiktsmessig.
  • Kvalitetssikre administrasjon, oppfølging og kontroll av funksjonskontrakter.
  • Sikre arbeidsbesparende dokumentbehandling.
  • Sikre et konsistent datagrunnlag for statistikk, blant annet ved å bedre innsamlingen av mengdeinformasjon fra aktivitetene på veien (salt, sand etc.).

Håndbok for ELRAPP inneholder opplysninger for de som bruker systemet: Administratorer, superbrukere og vanlige brukere. For support og mer opplysninger, ta kontakt med Statens vegvesen, eller se deres nettsider.

Oppdatert: 12. desember 2022

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.