Intervju som metode

Formålet med intervjuer er å få innsikt og dybdekunnskap (om hendelser, hendelsesforløp, meninger, vurderinger, argumenter, beslutninger, tiltak eller utviklingstrekk) som har betydning for å definere behovet.

Den beste måten å få innsikt i brukernes behov på er å snakke med de. Det handler om å få den som intervjues til å levere relevant informasjon, og å få vite noe nytt eller bekrefte/avkrefte noe du er usikker på.

Her får du tips og råd til hvordan du kan forberede, gjennomføre og bruker intervjuer.

Du kan også se eksempel på en intervjuguide. Intervjuguiden ble brukt som grunnlag for intervjuer Difi gjennomførte med ulike innkjøpere. Hensikten med intervjuene var å få mer innsikt i behov for veiledning om innovative anskaffelser.

Verktøyet er i bruk på følgende sider
Oppdatert: 12. desember 2022

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.