For KGV: Hvordan integrere ESPD og eCertis i fagsystem?

Her finner du ressurser for å utvikle løsninger med integrasjon av ESPD og eCertis, for eksempel i et konkurransegjennomføringsverktøy (KGV).

Det europeiske egenerklæringsskjemaet ESPD er en erklæring fra leverandør om at de oppfyller kvalifikasjonskrav og eventuelle utvelgelseskriterier, og at det ikke foreligger avvisningsgrunner.

Det er obligatorisk å bruke skjemaet ved anskaffelser etter anskaffelsesforskriften del III, jf. § 17-1 og forsyningsforskriften del II, jf. 20-7. ESPD kan også brukes ved anskaffelser under terskelverdi.

Både oppdragsgiver og leverandør skal fylle ut skjemaet elektronisk.

Anskaffelsesfaglig veiledning om ESPD finnes på Nærings- og fiskeridepartementets nettsider.

I anskaffelsesforskriften kapittel 17 finner du bestemmelsene om ESPD.

Elektronisk ESPD skal være i formatet EHF

Du finner teknisk informasjon om disse formatene på DFØs tekniske sider Anskaffelser.dev - EHF ESPD.

EHF formatet er beskrevet i Referansekatalogen.

eCertis - oversikt over dokumentasjonsbevis i andre land

eCertis er et gratis nettbasert oppslag via en nettside for å få oversikt over hvilke dokumentasjonsbevis som er gjeldende for de ulike EØS-landene i en anskaffelse.

eCertis er særlig relevant for grenseoverskridende anskaffelser der oppdragsgiver ikke har kjenneskap til hvilken dokumentasjon som er gjeldende for det landet han har mottatt tilbud fra. På samme nettsted kan du som norsk leverandør som skal levere tilbud til en offentlig oppdragsgiver i et annet land, sjekke hvilket norsk dokumentasjonsbevis du må levere inn i en kvalifikasjonsprosess. Er for eksempel firmaattest det samme i Norge som i Spania?

Tjenesten er driftet av EU-kommisjonen og informasjonen fra hvert enkelt land blir oppdatert av hvert medlemslandene. For Norge er det DFØ som praktisk oppdaterer informasjonen.

Du kan bruke eCertis som oppslag via en nettside, men det er også mulig å sette opp en integrasjon mot eCertis. Integrasjonen koster ikke noe og er et REST API. Se lenke til beskrivelse av APIet nedenfor.

Aktuelle lenker

Verktøyet er i bruk på følgende sider
Oppdatert: 30. januar 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.