Kjøp av planleggings- og prosjekteringstjenester – Statens vegvesen

Veiledningen er ment å være et hjelpemiddel for alle de som arbeider med kjøp av konsulenttjenester innen planlegging og prosjektering.

Kilde: Statens vegvesen

NB: Veiledningen tar utgangspunkt i regelverk før 2017. Veiledningen gir likevel gode tips til planleggingen, men vær obs på endringer i regelverket.

Veiledningen underbygger etatens styringssystem der kjøp av planleggings- og prosjekteringstjenester er definert som en kritisk prosess. Dette betyr at prosessen skal vies ekstra oppmerksomhet, og det må etableres systemer som sikrer god kvalitet på prosess og resultat. Veiledningen inneholder nødvendige tema som en må kjenne til for å gjennomføre et tjenestekjøp innen planlegging og prosjektering.

Ved å følge veiledningen og dens maler vil kjøpene kunne gjennomføres etter beste praksis og med veldokumenterte rutiner.

Verktøyet er i bruk på følgende sider
Oppdatert: 3. desember 2020

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord