Byggeprosessen

Detaljprosjektering i bygg- og anleggsprosjekter

I detaljprosjekteringen skal prosjektet detaljeres slik at du kan få igangsatt arbeidene. Her legger du grunnlaget for å få tilbud fra entreprenører hvis du kjører en utførelsesentreprise.

Detaljprosjektering ved ulike entrepriseformer

Andre betegnelser på denne fasen

Forsvarsbygg

Gjennomføringsfase 1 - Detaljprosjektering

Statsbygg

Gjennomføre - Detaljprosjekt

Oslo kommune

Detaljprosjektering og gjennomføring

I totalentrepriser overlater du detaljprosjekteringsansvaret til entreprenøren. Byggherren utvikler en funksjonsbeskrivelse for de viktigste forholdene ved prosjektet, samt et skisseprosjektmateriale som grunnlag for totalentreprisekonkurranser.

I en byggherrestyrt/ utførelseentrepriser har byggherren ansvaret til og med detaljprosjekteringen før gjennomføringen av byggearbeidene.

Veiledende kunngjøring for prosjekter over EØS terskelverdi?

I prosjekteringen bør du vurdere om entreprenørkonkurransen skal kunngjøres som en veiledende kunngjøring på forhånd. Hensikten med veiledende kunngjøring er å varsle markedet om at det snart kommer en konkurranse, og det gir mulighet til å korte ned på tidsfristene for gjennomføring av konkurransen. Her er det krav til minimumsfrister i anskaffelsesforskriften.

Igangsettelsestillatelse

Arbeidene kan ikke starte opp uten igangsettelsestillatelse. Byggherren må derfor sørge for at søknad om dette sendes inn så snart som mulig etter kontraktsinngåelse. Hvis søknaden ikke er godkjent blir du ansvarlig for eventuelle økonomiske tap for entreprenøren.  

Roller og ansvar i detaljprosjektering

Prosjektleder
 • Sørge for at det utarbeides byggesøknad, igangsettelsesøknad og samsvarsærklæring
 • Kvalitetssikre innhold og framdrift av totalentreprenørs, samspillgruppe og/eller arktitekt og prosjekterendes leveranser, herunder:
  • energiberegninger
  • statiske beregninger
  • arbeidstegninger og annet produksjonsunderlag
  • detaljtegninger for forankring og avstivning
  • produktdokumentasjon med monteringsanvisninger
 • For kontrahering av entreprenør i byggherrestyrte entrepriser - De samme oppgavene og ansvar nevnt for anskaffelse av arkitekt, samspillsgruppe eller totalentrenprenør under "bearbeiding av valgt konsept"
Prosjekteier
 • Ikke godkjenne ferdig detaljprosjekt før byggesøknad, igangsettelsesøknad og samsvarsærklæring foreligger
 • For kontrahering av entreprenør i byggherrestyrte entrepriser - De samme oppgavene og ansvar nevnt for anskaffelse av arkitekt, samspillsgruppe eller totalentrenprenør under "bearbeiding av valgt konsept"
Kontraktsansvarlig
 • Følge opp leveranseplan og fakturering i tråd med kontrakt
Huskeliste
 • Sørge for at nødvendige ressurser og kompetanse er på plass for å sikre at prosjektet kan utvikles i henhold til forretningsplan og sikre at gevinstene kan realiseres
 • Utarbeide kontraktstrategi for og konkurransestrategi for utførelsesentrepriser
 • Byggesøknad, igangsettelsesøknad, samsvarsærklæring
 • Plan for kontraktsoppfølging
Analyseverktøy

Oppdatert: 12. desember 2022

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.