Byggblankett 8440 A og byggblankett 8440 B

Byggblankett 8440 A og Byggblankett 8440 B regulerer forhold mellom byggherre og kontraktspartnere, og kan kjøpes hos Standard Norge.

Kilde: Standard Norge

Disse to dokumentene brukes gjerne som et tillegg til NS 8403 og fordeler ansvarsforhold mellom byggherre og kontraktspartnere etter byggherreforskriften.

Byggblankett 8440 A Byggherreforskriften – Kontrakt

Denne kontrakten regulerer generelle forhold i avtalen mellom byggherre og kontraktspartner.

Byggblankett 8440 A er utformet slik at den kan brukes for byggherrens kontrakter både med byggherrens representant, koordinator for prosjekteringsfasen og koordinator for utførelsesfasen.

Blanketten er ikke MAC/OS kompatibel.

Byggblankett 8440 B Byggherreforskriften – Oppgavefordeling

I dette skjemaet fordeles ansvaret for forskjellige deler av SHA-arbeidet. Det bestemmes hvem som har ansvar for å utforme rutiner for og følge opp vesentlige punkter i byggherreforskriften.

Byggblankett 8440 B er en ytelsesbeskrivelse der man fyller ut hvilke oppgaver etter byggherreforskriften som er lagt på de ulike aktørene i prosjektet.

Blanketten er ikke MAC/OS kompatibel.

Se også: NS 8403 Alminnelige kontraktsbestemmelser for byggelederoppdrag

Oppdatert: 12. desember 2022

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.