Byggblankett 8440 A og byggblankett 8440 B

Byggblankett 8440 A og Byggblankett 8440 B regulerer forhold mellom byggherre og kontraktspartnere, og kan kjøpes hos Standard Norge.

Disse to dokumentene brukes gjerne som et tillegg til NS 8403 og fordeler ansvarsforhold mellom byggherre og kontraktspartnere etter byggherreforskriften.

Byggblankett 8440 A Byggherreforskriften – Kontrakt

Denne kontrakten regulerer generelle forhold i avtalen mellom byggherre og kontraktspartner.

Byggblankett 8440 A er utformet slik at den kan brukes for byggherrens kontrakter både med byggherrens representant, koordinator for prosjekteringsfasen og koordinator for utførelsesfasen.

Blanketten er ikke MAC/OS kompatibel.

Byggblankett 8440 B Byggherreforskriften – Oppgavefordeling

I dette skjemaet fordeles ansvaret for forskjellige deler av SHA-arbeidet. Det bestemmes hvem som har ansvar for å utforme rutiner for og følge opp vesentlige punkter i byggherreforskriften.

Byggblankett 8440 B er en ytelsesbeskrivelse der man fyller ut hvilke oppgaver etter byggherreforskriften som er lagt på de ulike aktørene i prosjektet.

Blanketten er ikke MAC/OS kompatibel.

Se også: NS 8403 Alminnelige kontraktsbestemmelser for byggelederoppdrag

Oppdatert: 30. november 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.