Klima- og miljøkriterier for renholdsanskaffelser

Her finner du lenker til kriteriesett for varer og tjenester innen renhold – blant annet for vaskemidler, kjemikaliebruk og nye rengjøringsmetoder.

Lenkene over leder til kriteriesett som er laget av EU og svenske myndigheter.

Kriteriesettene kan brukes til å stille klima- og miljøkrav i kvalifikasjonskrav, spesifikasjonskrav, tildelingskriterier og kontraktsvilkår.

DFØ anbefaler bruk av disse kriteriesettene da det per dags dato ikke foreligger oppdaterte kriteriesett på norsk.

EU - Felleseuropeiske kriterier

Europakommisjonen har laget felles europeiske kriterier for rengjøringsprodukter og -tjenester.

Inndeling av kriteriene

Kriteriene er laget på to nivåer – basisnivå (core criteria) og avansert (comprehensive criteria).

Kriteriene er sortert etter de ulike delene av anskaffelsesprosessen for hver kategori.

Svenske kriterier

De svenske anskaffelsesmyndighetene (Upphandlingsmyndigheten) har også utviklet egne kriterier på renholdsområdet.

Inndeling av kriteriene

Kriteriene er laget på tre nivåer – basis, avansert og spydspiss.

Kriteriene er sortert etter de ulike delene av anskaffelsesprosessen for hver kategori.

Verktøyet er i bruk på følgende sider
Oppdatert: 12. desember 2022

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.