Klima- og miljøkriterier for renholdsanskaffelser

Her finner du lenker til kriteriesett for varer og tjenester innen renhold – blant annet for vaskemidler, kjemikaliebruk og nye rengjøringsmetoder.

Kilde: Europakommisjonen, Upphandlingsmyndigheten

Lenkene over leder til kriteriesett som er laget av EU og svenske myndigheter.

Kriteriesettene kan brukes til å stille klima- og miljøkrav i kvalifikasjonskrav, spesifikasjonskrav, tildelingskriterier og kontraktsvilkår.

DFØ anbefaler bruk av disse kriteriesettene da det per dags dato ikke foreligger oppdaterte kriteriesett på norsk.

EU - Felleseuropeiske kriterier

Europakommisjonen har laget felles europeiske kriterier for rengjøringsprodukter og -tjenester.

Inndeling av kriteriene

Kriteriene er laget på to nivåer – basisnivå (core criteria) og avansert (comprehensive criteria).

Kriteriene er sortert etter de ulike delene av anskaffelsesprosessen for hver kategori.

Svenske kriterier

De svenske anskaffelsesmyndighetene (Upphandlingsmyndigheten) har også utviklet egne kriterier på renholdsområdet.

Inndeling av kriteriene

Kriteriene er laget på tre nivåer – basis, avansert og spydspiss.

Kriteriene er sortert etter de ulike delene av anskaffelsesprosessen for hver kategori.

The tool is in use on the following pages
Oppdatert: 2. april 2021

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord