Oversikt minimumsfrister – kunngjøring over og under EØS-terskelverdier

Liste over minimunsfrister for kunngjøringer av anskaffelser i Doffin ved de ulike konkurranseformene.

Kilde: DFØ
Konkurranseform   Vanlig tidsfrist
(dager)
Åpen og begrenset tilbudskonkurranse (under EØS-terskel) Ingen spesifikke tidsfrister - frister beregnes utfra kontraktens kompleksitet og tiden det tar for leverandørene å utarbeide forespørsler og tilbud -
Åpen anbudskonkurranse (over EØS-terskel) Frist for mottak av tilbud etter kunngjøring 30
  Ikke krav til elektronisk innlevering 35
  Ved veiledende kunngjøring og hastetilfeller 15
Begrenset anbudskonkurranse (over EØS-terskel) Frist for mottak av forespørsel om deltakelse etter kunngjøring 30
  Hastetilfeller 15
  Frist for mottak av tilbud (etter utsending av skriftlig invitasjon) 25
  Ikke krav til elektronisk innlevering 30
  Hastetilfeller og ved veiledende kunngjøring 10
  Ikke-statlige oppdragsgivere kan fastsette kortere frist for mottak av tilbud i samarbeid med leverandørene. Blir de ikke enige 10
Konkurranse med forhandlinger (over EØS-terskel) Frist for mottak av forespørsel om deltakelse etter kunngjøring 30
  Frist for mottak av første tilbud
Frister som i begrensede anbudskonkurranser
25
Konkurransepreget dialog (over EØS-terskel)
Innovasjonspartnerskap (over EØS-terskel)
Frist for mottak av forespørsel om deltakelse etter kunngjøring 30
Verktøyet er i bruk på følgende sider
Oppdatert: 1. februar 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.