Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter

Denne veilederen beskriver hvordan planprosessen for investeringsprosjekter i helseforetakene bør gjennomføres. Veilederen gir på et overordner nivå, retningslinjer for hva som bør inngå i de forskjellige planfasene, hvilke analyser som bør gjennomføres og hvilke beslutningsdokumenter som bør utarbeides.

Veilederen skal bidra til å styrke kvaliteten i planprosessen og etablere en felles forventning om innhold og struktur i plandokumenter og beslutningsunderlag. Tidligfase er en fellesbetegnelse på de faser eller trinn som et identifisert utviklings- eller utbyggingsbehov må gjennom for å bli utviklet til et fullverdig byggeprosjekt. Hensikten med en fasedelt planprosess er å kvalitetssikre at prosjektene er i henhold til krav og rammer og møte de behov og overordnede målsettinger som gjelder. Dette skal sikre at ressursene brukes på de riktige prosjektene og bidra til riktig gjennomføring av prosjektene.

Investeringsprosjekter omfatter nybygg, ombygginger, nyanskaffelser av utstyr og ekstraordinære vedlikeholdsprosjekter.

Verktøyet er i bruk på følgende sider
Oppdatert: 12. desember 2022

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.