Veileder for kjøp av konsulenttjenester

Veilederen er rettet mot alle typer offentlige konsulentkjøp og mot offentlige innkjøpere som kjøper konsulenttjenester av og til. Den er også rettet mot fagpersoner i en virksomhet som har behov for å kjøpe inn konsulenter til å utføre konkrete oppgaver innenfor et fagområde.

Mange opplever det som krevende å kjøpe konsulenttjenester. Veilederen formidler generelle tips om utfordringer ved konsulentkjøp og gir råd knyttet til planlegging, gjennomføring og oppfølging av denne type kjøp.

Veilederen er oppdatert i henhold til nytt anskaffelsesregelverk fra 1. januar 2017.

Veileder for kjøp av tolketjenester fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi)

 

Oppdatert: 12. desember 2022

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.