Veileder om husleieordninger

Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) ved Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer (FOBE) har laget en veiledning for å innføre og praktisere husleieordninger.

Formålet med veiledningen er å gi kommuner og fylkeskommuner et verktøy for å kunne praktisere husleieordninger. Den skal hjelpe kommunene og fylkeskommunene til å vurdere om innføring av husleie kan være et hensiktmessig verktøy for å oppnå en mer effektiv og profesjonell eiendomsforvaltning.

Veilederen er delt i fire:

  • Del 1 gir en kort beskrivelse av tradisjonell organisering og en modell med husleie, samt et sammendrag av veiledningen.
  • Del 2 beskriver viktige forutsetninger for å lykkes med innføring av husleie
  • Del 3 beskriver hvordan husleie kan innføres og viser hvordan kommunen kan legge opp en prosess for utredning, innføring og oppfølging.
  • Del 4 beskriver beregningsmodeller og hvordan husleie kan og bør beregnes.

Veilederen er utarbeidet på oppdrag for Kommunal- og regionaldepartementet.

Verktøyet er i bruk på følgende sider
Oppdatert: 12. desember 2022

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.