Anskaffelsesprosessen steg for steg

Avklare behov og forberede konkurransen

Økonomisk og finansiell kapasitet

Krav om tilstrekkelig økonomisk soliditet og finansiell kapasitet er viktig for å sikre at leverandøren har tilstrekkelig kapasitet til å utføre kontrakten.

Krav til leverandørens økonomiske og finansielle kapasitet er regulert i foa § 16-3. Alle krav som stilles skal være relevante for å sikre at leverandøren har den økonomiske og finansielle kapasiteten til å utføre kontrakten slik at du får de ytelser det er inngått kontrakt om.

Krav til årsomsetning

Du kan stille krav til leverandørens årsomsetning. Du skal ikke stille strengere krav en det som er nødvendig for å sikre gjennomføring av kontrakten. Derfor er det en hovedregel at du ikke kan stille strengere krav en to ganger den anslåtte verdi av kontrakten, med mindre det er saklig grunn. 

Det kan være saklig grunn dersom det er en særlig risiko ved kontrakten, som feks kan medføre i erstatningsansvar eller andre sanksjoner. Dersom du stille strengere krav en to ganger den anslåtte verdien, skal du angi begrunnelsen for dette i anskaffelsesdokumentene.

Begrensningen på to ganger kontraktens verdi er begrunnet i hensynet til relevans og proporsjonalitet, og i tillegg bidrar det til å sikre at også mindre leverandører kan konkurrere om kontrakten.

Du kan også stille krav til regnskapets balanse eller at leverandøren har en ansvarsforsikring eller også krav til eventuell bankgaranti.

Kredittrating

Flere stiller krav til at leverandøren skal ha oppfylt en viss skår fra et kredittrating selskap. Jo bedre skår jo høyere sannsynlighet er det for at leverandøren har betalingsevne og at risikoen for å gå konkurs er lav.

En slik kredittrating baserer seg på årsregnskap. Enkeltpersonsforetak trenger som regel ikke levere inn årsregnskap, derfor er de vanskeligere å kredittvurdere. Det samme gjelder for nyoppstartede firmaer. Da bør du vurdere om en kredittsjekk av innehaveren(e) er tilstrekkelig eller om de alternativt bør ha en bankgaranti.

Oppdatert: 14. februar 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.