Nye kunngjøringsskjema

Nye kunngjøringsskjemaer, også omtalt som eForms, ble innført i oktober 2023 for anskaffelser over EØS-terskelverdi.

Nytt format for kunngjøringsskjema

Det nye formatet for kunngjøringskjema er utviklet av EU-kommisjonen, og er kjernen i den digitale transformasjonen av offentlige anskaffelser i EU. Gjennom bruk av en felles standard og terminologi forbedres kvaliteten og analysen av data betydelig.

De nye kunngjøringsskjemaene er en dokumenttype som i innholdsmessig og teknisk gjennomføring muliggjør og krever kontinuerlig oppdatering og tilpasning av innholdet i langt større grad enn de tidligere standardskjemaene for kunngjøring. Dette gjelder både for å endre den spesifikke formuleringen i beskrivelser og navn, endre mulig innhold i felt, endre hvilke felt som finnes i de ulike skjemaene, eller til og med hvilke skjemaer som brukes. I motsetning til de tidligere standardskjemaene for kunngjøring er EU-kommisjonens tilgang til å oppdatere og endre kunngjøringsskjema i nytt format mer fleksibel og direkte. Vi forventer derfor at det vil skje endringer og oppdateringer av skjemaene fortløpende.

Godt implementert kunngjøringsskjema (i nytt format) vil bidra til å øke næringslivets og andre organisasjoners mulighet til å finne forretningsmuligheter fra offentlig sektor. De vil også redusere den administrative byrden for innkjøpere, bidra til et godt grunnlag for å ta datadrevne beslutninger og gjøre offentlige anskaffelser mer transparente.

Du kan lese mer om nye kunngjøringsskjemaer på regjeringen.no.

Nasjonale kunngjøringsskjemaer

Doffin er utviklet for kun å støtte det nye formatet for kunngjøring, som betyr at kunngjøringsskjema for anskaffelser under terskel også vil være i dette formatet. EU-kommisjonen er forsinket i utviklingen av skjemaene for anskaffelser under terskel. Dette skaper utfordringer ettersom DFØ ikke har nødvendige verktøy for å utarbeide egne skjemaer i riktig format. Vi har derfor i mellomtiden klonet skjemaene for over terskel til bruk under terskel. Dette er ikke optimalt, og vi jobber med å redusere omfanget på skjemaene og redusere valideringen. Vi håper å ha en ny versjon ute om kort tid som vil fungere bedre som en midlertidig løsning, mens vi venter på skjemaene fra EU-kommisjonen.

Siste nytt om kunngjøringsskjema

EU-kommisjonen har nylig vedtatt et tillegg til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1780 for å imøtekomme forespørsler om å oppdatere forordningen på flere emner, inkludert: rapporteringskrav i henhold til direktivet om rene kjøretøy, grønne offentlige anskaffelser, EU-midler, rammeavtaler og andre endringer. Standardskjemaene som skal brukes ved offentliggjøring av kunngjøringer om innkjøp, er angitt i vedlegget til denne forordningen.

Oversikt over de nye kunngjøringsskjemaene

Anskaffelsesforskriften – FOA
Nummer
skjema
Skjemanavn
1Kunngjøring om offentliggjøring av forhåndskunngjøring på en kjøperprofil
4Veiledende kunngjøring som kun brukes til informasjon
7Veiledende kunngjøring for å redusere fristene for mottak av tilbud
10Forhåndskunngjøring brukt som utlysning av konkurranse – standard regime
12Forhåndskunngjøring brukt som utlysning av konkurranse – forenklet regime
16Kunngjøring av konkurranse – standard regime
20Kunngjøring av konkurranse – forenklet regime
23Kunngjøring av plan- og designkonkurranse
25Intensjonskunngjøring
29Kunngjøring av kontraktstildeling – standard regime
33Kunngjøring av kontraktstildeling – forenklet regime
36Kunngjøring av resultat av plan- og designkonkurranse
38Kunngjøring av endring i en inngått kontrakt
Forsyningsforskriften
Nummer
skjema
Skjemanavn
2Kunngjøring om offentliggjøring av en periodisk forhåndskunngjøring på en kjøperprofil
5Periodisk veiledende kunngjøring som kun brukes til informasjon
8Periodisk veiledende kunngjøring for å redusere fristene for mottak av tilbud
11Periodisk forhåndskunngjøring brukt som utlysning av konkurranse – standard regime
13Periodisk forhåndskunngjøring brukt som utlysning av konkurranse – forenklet regime
15Kunngjøring av kvalifikasjonsordning
17Kunngjøring av konkurranse – standard regime
21Kunngjøring av konkurranse – forenklet regime
24Kunngjøring av plan- og designkonkurranse
26Intensjonskunngjøring
30Kunngjøring av kontraktstildeling – standard regime
34Kunngjøring av kontraktstildeling – forenklet regime
37Kunngjøring av resultat av plan- og designkonkurranse
39Kunngjøring av endring i en inngått kontrakt
Konsesjonskontraktforskriften
Nummer
skjema
Skjemanavn
14Forhåndskunngjøring brukt som utlysning av konkurranse - forenklet  regime
19Kunngjøring av konsesjon – standard regime
28Intensjonskunngjøring
32Kunngjøring av konsesjonstildeling – standard regime
35Kunngjøring av konsesjonstildeling – forenklet regime
40Kunngjøring av endring i en inngått kontrakt
Forskrift om forsvars- og sikkerhetsanskaffelser – FOSA
Nummer
skjema
Skjemanavn
3Kunngjøring om offentliggjøring av forhåndskunngjøring på en kjøperprofil
6Veiledende kunngjøring som kun brukes til informasjon
9Veiledende kunngjøring for å redusere fristene for mottak av tilbud
18Kunngjøring av konkurranse – standard regime
22Kunngjøring av underleveranse
27Intensjonskunngjøring
31Kunngjøring av kontraktstildeling – standard regime
Total oversikt
Nummer
skjema
SkjemanavnForskrift
1Kunngjøring om offentliggjøring av forhåndskunngjøring på en kjøperprofil FOA
2Kunngjøring om offentliggjøring av en periodisk forhåndskunngjøring på en kjøperprofil Forsyning
3Kunngjøring om offentliggjøring av forhåndskunngjøring på en kjøperprofil FOSA
4Veiledende kunngjøring som kun brukes til informasjon FOA
5Periodisk veiledende kunngjøring som kun brukes til informasjon Forsyning
6Veiledende kunngjøring som kun brukes til informasjon FOSA
7Veiledende kunngjøring for å redusere fristene for mottak av tilbud FOA
8Periodisk veiledende kunngjøring for å redusere fristene for mottak av tilbud Forsyning
9Veiledende kunngjøring for å redusere fristene for mottak av tilbud FOSA
10Forhåndskunngjøring brukt som utlysning av konkurranse – standard regime FOA
11Periodisk forhåndskunngjøring brukt som utlysning av konkurranse – standard regime Forsyning
12Forhåndskunngjøring brukt som utlysning av konkurranse – forenklet regime FOA
13Periodisk forhåndskunngjøring brukt som utlysning av konkurranse – forenklet regime Forsyning
14Forhåndskunngjøring brukt som utlysning av konkurranse – forenklet  regime Konsesjon
15Kunngjøring av kvalifikasjonsordning Forsyning
16Kunngjøring av konkurranse – standard regime FOA
17Kunngjøring av konkurranse – standard regime Forsyning
18Kunngjøring av konkurranse – standard regime FOSA
19Kunngjøring av konsesjon – standard regimeKonsesjon
20Kunngjøring av konkurranse – forenklet regime FOA
21Kunngjøring av konkurranse – forenklet regime Forsyning
22Kunngjøring av underleveranse FOSA
23Kunngjøring av plan- og designkonkurranse FOA
24Kunngjøring om plan- og designkonkurranse Forsyning
25Intensjonskunngjøring FOA
26Intensjonskunngjøring Forsyning
27Intensjonskunngjøring FOSA
28Intensjonskunngjøring Konsesjon
29Kunngjøring av kontraktstildeling – standard regime FOA
30Kunngjøring av kontraktstildeling – standard regime Forsyning
31Kunngjøring av kontraktstildeling – standard regime FOSA
32Kunngjøring av konsesjonstildeling – standard regimeKonsesjon
33Kunngjøring av kontraktstildeling – forenklet regime FOA
34Kunngjøring av kontraktstildeling – forenklet regime Forsyning
35Kunngjøring av konsesjonstildeling – forenklet regime Konsesjon
36Kunngjøring av resultat av plan- og designkonkurranse FOA
37Kunngjøring av resultat av plan- og designkonkurranse Forsyning
38Kunngjøring av endring i en inngått kontrakt FOA
39Kunngjøring av endring i en inngått kontrakt Forsyning
40Kunngjøring av endring i en inngått kontraktKonsesjon

Videoer og nyhetssaker om nye kunngjøringsskjemaer

Informasjonsvideoer og webinarer om Doffin og nye kunngjøringsskjemaer
Opptaket av informasjonsmøtet DFØ holdt sammen med KGV-leverandørene Mercell og Artifik om overgangsperioden til ny Doffin og eForms. Filmen er sendt til teksting og blir oppdatert når dette er klart.
Fult opptak av webinaret som ble avholdt 24.08.2023: Demo av nye kunngjøringsskjemaer med KGV-leverandørene Mercell og Artifik.
Videosammendrag av webinaret som ble avholdt 23.06.2023: Nå kommer nye Doffin - hva betyr det for deg? Filmen er sendt til teksting og blir oppdatert når dette er klart.
Få et innblikk i hvordan DFØ har jobbet for å forbedre brukeropplevelsen i ny Doffin.
Fult opptak av webinaret som ble avholdt 23.06.2023: Nå kommer nye Doffin - hva betyr det for deg? Filmen er sendt til teksting og blir oppdatert når dette er klart.
Kort introduksjonsvideo om nye Doffin rettet mot leverandører. Filmen er sendt til teksting og blir oppdatert når dette er klart.
DFØ gir en demonstrasjon av nye Doffin og tar deg gjennom tre brukerscenarioer fra et leverandørperspektiv. Filmen er sendt til teksting og blir oppdatert når dette er klart.
Nyhetssaker om Doffin og nye kunngjøringsskjemaer
Oppdatert: 11. desember 2023

Kontakt

Spørsmål om Doffin

E-post: doffin [at] dfo.no (doffin[at]dfo[dot]no)

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.