Fellesavtale for AV-utstyr

Fellesavtale for AV-utstyr

Statens innkjøpssenter har satt i gang en anskaffelsesprosess for en fellesavtale på AV-utstyr. Her er informasjon om mandat, organisering og fremdrift.

Gjennomføring av heldigitale og hybride møter, kurs og konferanser gir et økt behov for utstyr som støtter opp under disse samhandlingsformene. AV-utstyr er dermed en naturlig utvidelse av avtaleporteføljen til Statens innkjøpssenter.

Status

 • Prosjektmandat: godkjent
 • Behovsanalyse: ferdigstilt
 • Markedsanalyse: ferdigstilt
 • Konkurransestrategi: pågående

Effektmål

 • Effektivisering og økonomisk gevinst: Det er estimert en potensiell prisbesparelse på 20 MNOK per år.  For å kunne nå besparelsespotensialet er det viktig med deltakelse fra aktuelle virksomheter og at virksomhetene etterlever rammedokumentets anbefalinger. Dersom virksomhetene etterspør enkelt og brukervennlig AV-utstyr tilpasset nye bruksmønstre, kan dette medføre vesentlige besparelser ut over prisbesparelsene.
 • Kvalitetsgevinst: Gjennom fellesavtalen kan vi sikre god behovsdekning og kvalitetsmessig riktig standard. I tillegg kan det sikres god kvalitet i tilhørende tjenesteelementer.
 • Samfunnsgevinster: Gjennomføring av fellesavtaler sparer både offentlig sektor og leverandørmarkedet for administrasjonsarbeid for gjennomføring av flere anskaffelsesprosesser. Fellesavtaler kan stille strengere krav til etterlevelse av menneskerettigheter i leverandørkjedene og dedikere mer ressurser til overordnet oppfølging. Kvalitetsmessig riktig standard gir økt levetid som igjen bidrar til økt bærekraft og reduksjon i utslipp.

Tentativ fremdriftsplan 

Milepæler Tidspunkt 
Oppstart prosjekt Q2 2022 
Godkjent konkurransestrategi Q4 2022 
Konkurransedokumenter på høringQ1 2023
Kunngjøring av konkurranse Q1 2023 
Tildeling og inngåelse av kontrakt Q2 2023 
Oppstart og implementering av kontrakt Q3 2023 

Organisering 

 • Prosjekteier: seksjonssjef IKT Ken Patrick, Statens innkjøpssenter 
 • Prosjektleder: Helle Paulsen, Statens innkjøpssenter 
 • Prosjektdeltakere: 
  • Yngvar Loen Larsen, juridisk rådgiver, Statens innkjøpssenter 
  • David Behrens, analyse, Statens innkjøpssenter 
  • Nicholas Næss Dvorani, prosjektdeltaker, Statens innkjøpssenter
  • Bjørn Kummenje, miljø og samfunnsansvar, avdeling for bærekraft og innovasjon

Innkjøpsgruppe 

Rekruttering av deltakere til innkjøpsgruppen er gjennomført. Innkjøpsgruppen består av deltakere fra statlige virksomheter som representerer virksomheter med differensiert størrelse og geografisk spredning.

 • Fredrik Haugdal og Magnus Lian, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
 • Vidar Haarberg, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)
 • Rune Yttervik, Norges arktiske universitet (UIT)        
 • Arne Stian Aarrestad, Universitetet i Stavanger (UIS)        
 • Tor Atle Sporsheim, Direktoratet for arbeidstilsynet
 • Roar Havstein, Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)
 • Ole Jacob Ottestad, Norsk nukleær dekommisjonering (NND)
 • Frank Suhr, Statsforvalterens fellestjenester (STAF)

Oppdatert: 16. januar 2023

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord