Fellesavtale for leie av kjøretøy

Fellesavtale for leie av kjøretøy

Statens innkjøpssenter har inngått en fellesavtale for leie av kjøretøy med fire leverandører. Avtalen er gyldig fra 2. oktober 2023 med en varighet på 2 år med opsjon på forlengelse i 1 + 1 år. Vi vil varsle virksomhetene i god tid i forveien dersom det ikke utløses opsjon.

Om avtalen

 • Ikrafttredelse: 02.10.2023
 • Varighet: 2år + 1år + 1år
 • Tjenester: leie av kjøretøy i forbindelse med tjenestereiser i Norge

Det er inngått fastprisavtaler med leverandørene. Avtaleprisen er tilgjengelig for bestilling gjennom virksomhetens reisebyrå.

Forventede effekter av fellesavtalen

 • Reduserte transaksjons- og totale kostnader
 • Redusert ressursbruk til forberedelse og inngåelse av avtaler, samt løpende forvaltning
 • Økt gjennomslagskraft overfor markedet med hensyn til krav (miljø, sikkerhet mm)
 • Økt fokus på klimavennlige kjøretøy
 • Klar og tydelig veiledning å forholde seg til ved valg av leie av kjøretøy
 • Ivareta samfunnsansvar             
Rammedokument

Statens innkjøpssenter inngår og forvalter felles innkjøpsavtaler og skal utarbeide et rammedokument for den enkelte felles innkjøpsavtale.

Rammedokumentet skal gi virksomhetene retningslinjer for hvordan fellesavtalen bør brukes. Riktig bruk av avtalen er sentral for virksomhetens realisering av potensialet for gevinster i fellesavtalen.

For å oppnå gevinstene, er det viktig at deltakende virksomheter innretter sin bruk av avtalen i samsvar med føringene i rammedokumentet.

Rammedokument for fellesavtalen for leie av kjøretøy

Med enkle felles retningslinjer for bestilling av leiebil, er potensialet for å oppnå gunstige priser og miljøgevinst betydelig. Nedenfor er det listet opp tre viktige punkter som bør etterleves for å kunne utnytte gevinstpotensialet i fellesavtalen.

Punkt 1: Bestilling av leiebil i henhold til avropsmekanismen

Bestilling av personbiler:

Det er viktig å merke seg at bestilling av personbiler skal foretas gjennom reisebyråportalen.

Avrop på personbiler skjer ved bruk av følgende fordelingsnøkkel; den reisendes behov/valg: Den reisende velger i bestillingsøyeblikket det alternativet med lavest pris som oppfyller den reisendes behov fra en rekke gitte kriterier. Følgende kriterier vil ligge til grunn for den reisendes valg:

 • Hentested
 • Leveringssted
 • Dato til og fra
 • Klokkeslett for henting og levering
 • Kjøretøyklasse/ biltype
 • Nullutslippskjøretøy/fossilbil (samt valg av rekkevidde for nullutslippskjøretøy)

Oppdragsgiverne foretar avrop/bestillinger gjennom oppdragsgivernes til enhver tid gjeldende reisebyrå. Avtaleprisen er tilgjengelig for bestilling gjennom virksomhetens reisebyrå. Det er ikke mulig å bestille personbil under denne avtalen ved å kontakte leverandør direkte.

Bestilling av varebiler og nyttekjøretøy:

Bestilling av varebiler og nyttekjøretøy foretas ved direkte henvendelse til leverandør.

Avrop på varebiler og nyttekjøretøy vil følge fossefallprinsippet, og følger rangeringen gitt i tildelingen. Fossefallprinsippet innebærer at leverandøren med det beste tilbudet skal forespørres først. Dersom leverandøren ikke kan levere går forespørselen til leverandøren som er rangert som nummer to osv., dvs. først Avis, deretter Sixt og deretter Hertz.

Oppdragsgiverne foretar avrop/bestillinger på varebiler og nyttekjøretøy ved direkte henvendelse til leverandør ved bruk av telefon, nettside eller app og ved bruk av avtalenummer (kundenummer).

Punkt 2: Tidlig bestilling gjennom reisebyrå

Selv om det er inngått fastprisavtale vil de billigste kjøretøyene ofte bookes raskt. Vi anbefaler derfor å bestille leie av kjøretøy god tid i forveien, gjerne 14 dager før, for å sikre tilgang til ønsket bil. Husk at oppdragsgiverne skal kostnadsfritt kunne avbestille og endre bestilling frem til kjøretøy skal hentes, dersom det oppstår behov for endringer eller kanselleringer.

Vi anbefaler videre at leiebil bestilles sammen med eventuelle flyreiser eller hotellovernattinger dersom aktuelt. Å bestille flere tjenester samtidig vil bare utløse ett transaksjonsgebyr hos reisebyrået, mens flere separate bestillinger (dvs. leiebil, fly og hotell hver for seg) vil medføre ett transaksjonsgebyr for hver bestilling.

Punkt 3: Miljøhensyn under leieforholdet

Fellesavtale om leie av kjøretøy legger stor vekt på bruk av nullutslippskjøretøy, og vi oppfordrer reisende i virksomhetene til å bestille nullutslippskjøretøy iht. Forskrift om utslippskrav til kjøretøy ved offentlig anskaffelse av veitransport. Dersom bestilling og bruk av nullutslippskjøretøy ikke er mulig, henviser vi til forskriftens §4 – Unntak fra miljøkrav. Hver reisende vil ved å følge forskriften enkelt kunne bidra til å redusere miljøbelastningen underveis i avtaleperioden. Vi oppfordrer også til:

 • Å kjøre på en måte som bidrar til å redusere forbruk.
 • Å ta kollektivtransport til stedet der kjøretøy skal hentes dersom hensiktsmessig.

Husk i tillegg de til enhver tid gjeldene føringer for bestilling av tjenestereiser for å oppnå lavest mulig totalkostnad. For detaljer, se rammedokument for fellesavtalen for reisebyråtjenester.

Avropsmekanisme

Følgende leverandører er innstilt:

 • RAC Norway AS (Avis): Tildelt 8 delkontrakter totalt: 7 for personbil, 1 for varebiler og nyttekjøretøy.
 • Frac Hertz Norge AS: Tildelt 6 delkontrakter totalt: 5 for personbil, 1 for varebiler og nyttekjøretøy.
 • Autoleie AS (Sixt): Tildelt 5 delkontrakter totalt, 4 for personbil, 1 for varebiler og nyttekjøretøy.
 • Shared Mobility NUF (Enterprise): Tildelt 5 delkontrakter totalt: 5 for personbil, 0 for varebiler og nyttekjøretøy.

Hvilke tjenester omfattes?

Avtalene skal dekke oppdragsgivernes behov for leie av kjøretøy i forbindelse med tjenestereiser i Norge. Anskaffelsen er delt i to kategorier, én for personbiler og en for varebiler og nyttekjøretøy. I kategorien for personbiler er det syv geografiske delkontrakter, mens i det i kategorien for varebiler og nyttekjøretøy er én nasjonal avtale. Det er inngått avtaler med 3 leverandører per delkontrakt.  Det er inngått fastprisavtaler innenfor 12 bilkategorier for personbiler og 7 bilkategorier for varebiler.

Lokal avtaleforvalter

Den enkelte virksomhet må utnevne en lokal avtaleforvalter for denne fellesavtalen. Den lokale avtaleforvalteren vil være avtaleansvarlig og koordinator overfor leverandøren, Statens innkjøpssenter og virksomhetens egne bestillere. Det er viktig at Statens innkjøpssenter informeres dersom det skjer endringer av lokal avtaleforvalter eller evt. dennes kontaktinformasjon.

Informasjon og samarbeidsområde for avtaleforvaltere

Lokal avtaleforvalter har tilgang til samarbeidsområde for fellesavtalen i Microsoft Teams. Dette for å tilrettelegge for en mer effektiv kommunikasjon, bedre informasjonsflyt og selvbetjening. Teamet vil fungere som en digital møteplass for lokale avtaleforvaltere. Det er et sted for læring, samhandling og erfaringsutveksling. I teamet får alle medlemmer tilgang til avtaledokumenter og annen relevant informasjon. I Teams kan lokal avtaleforvalter rapportere eventuelle avvik, stille spørsmål og chatte med Statens innkjøpssenter.

For å få tilgang til teamet og for andre henvendelser omkring avtalen, vennligst kontakt oss på e-post: reise@dfo.no

Brukerveiledning for å logge seg på Teams for eksterne.pdf
pdf 495.85 KB

Avtaleansvarlig

Maiken Svendsrud

Oppdatert: 4. januar 2024

Kontakt

 • E-post reise [at] dfo.no (reise[at]dfo[dot]no)

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.