Fellesavtale for multifunksjonsmaskiner og printere med tilhørende utstyr

Fellesavtale for multifunksjonsmaskiner og printere med tilhørende utstyr

Statens innkjøpssenter har satt i gang en anskaffelsesprosess for en fellesavtale for multifunksjonsmaskiner og printere med tilhørende utstyr. Her er informasjon om mandat, organisering og fremdrift.

Formålet med anskaffelsen er å dekke virksomhetenes behov for multifunksjonsmaskiner og printere med tilhørende utstyr. En enhetlig maskinpark og forenklet drift og administrasjon i staten har potensialet til å gi gevinster.

Vi har ingen eksisterende fellesavtale for dette produktområdet i dag.

Status

 • Prosjektmandat: godkjent
 • Behovsanalyse: ferdigstilt
 • Markedsundersøkelse: ferdigstilt
 • Konkurransestrategi: godkjent

Veiledende kunngjøring ble kunngjort primo juni. Statens innkjøpssenter sendte 02.06.2023 en e-post til virksomhetene for vurdering av eventuelt fravalg fra fellesavtalen for multifunksjonsmaskiner og printere med tilhørende utstyr.

Informasjonsbrevet finnes her:

Informasjonsnotat for vurdering av fravalg.pdf
pdf 205.86 KB

Konkurransedokumenter er tilgjengelige nederst på siden.

Prosjektmandat

Effektmål

 • Effektiviseringsgevinst: Det er estimert en potensiell årlig besparelse potensiale på 20 MNOK. For å kunne nå besparelsespotensialet i avtalen er det viktig med tilnærmet full deltagelse fra alle aktuelle virksomheter og at virksomhetene etterlever rammedokumentets anbefalinger. Dersom virksomhetene etterspør riktig teknologi tilpasset nytt bruksmønster, kan det medføre vesentlige besparelser ut over prisbesparelsene.
 • Kvalitetsgevinst:  
  • sikre riktig behovsdekning
  • god kvalitet på produkter og tjenester
  • god opplevd kvalitet på service og reparasjoner
 • Samfunnsgevinst: Økt levetid og brukstid på maskinene bidrar til økt bærekraft og reduksjon i utslipp. 

Tentativ fremdriftsplan

MilepælerTidspunkt
Oppstart prosjektQ2 2022
Godkjent konkurransestrategiQ4 2022
Kunngjøring av konkurranseQ4 2023
Tildeling og inngåelse av kontraktQ4 2023
Oppstart og implementering av kontraktQ1 2024

Organisering

 • Prosjekteier: Ken Patrick, seksjonssjef IKT-avtaler, Statens innkjøpssenter
 • Prosjektleder: Junaid Aftab, Statens innkjøpssenter
 • Prosjektdeltakere:
  • Yngvar Loen Larsen, juridisk rådgiver, Statens innkjøpssenter
  • David Behrens, analyse, Statens innkjøpssenter
  • Bjørn Kummeneje, miljø og samfunnsansvar, avdeling for bærekraft og innovasjon

Innkjøpsgruppe

 • Børge Aune, SIKT – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør
 • Espen Ruud, Politidirektoratet
 • Mona Mathisen Hellebust, Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS)
 • Ane Katrine Skogseth, Domstoladministrasjonen
 • Øivind Martinsen, Statens pensjonskasse
 • Harald Magne Løvø, Statens vegvesen

Referansegruppe

 • Hanne Helen Jenssen, Forsvarsbygg
 • Margrethe Skjelven, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)
 • Kjartan Nilsen, Politiets fellestjenester (PFT)
 • Sverre Sørensen, Utdanningsdirektoratet (Udir)
 • Unni L. Norrøne, Udir
 • Cecilie Fossum, Patentstyret

Konkurransedokumenter

Konkurransebestemmelser.pdf
pdf 293.98 KB
Standardkontrakten.pdf
pdf 242.73 KB
Bilag 1 Kravspesifikasjon.pdf
pdf 396.53 KB
Bilag 3A Pris og betalingsbetingelser.pdf
pdf 29.62 KB
Kopi av Bilag 3B Prisskjema.xlsx
xlsx 39.42 KB
Bilag 4 Standard kjøpsbetingelser.pdf
pdf 218.76 KB
Bilag 6A Etiske krav.pdf
pdf 121.43 KB
Bilag 12 Endringer i standardkontrakten.pdf
pdf 26.77 KB

Ta kontakt med prosjektleder Junaid Aftab ved eventuelle spørsmål, se kontaktinformasjon under.

Oppdatert: 17. oktober 2023

Kontakt

 •  IKT-avtaler [at] dfo.no (Avtaleansvarlig)

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.