Fellesavtale for multifunksjonsmaskiner og printere med tilhørende utstyr

Fellesavtale for multifunksjonsmaskiner og printere med tilhørende utstyr

Statens innkjøpssenter har satt i gang en anskaffelsesprosess for en fellesavtale for multifunksjonsmaskiner og printere med tilhørende utstyr. Her er informasjon om mandat, organisering og fremdrift.

Formålet med anskaffelsen er å dekke virksomhetenes behov for multifunksjonsmaskiner og printere med tilhørende utstyr. En enhetlig maskinpark og forenklet drift og administrasjon i staten har potensialet til å gi gevinster.

Vi har ingen eksisterende fellesavtale for dette produktområdet i dag.

Status

 • Prosjektmandat: godkjent
 • Behovsanalyse: ferdigstilt
 • Markedsundersøkelse: ferdigstilt
 • Konkurransestrategi: godkjent
 • Konkurransen er kunngjort

Kontraktinngåelsen er utsatt

På grunn av uklarheter i tilbudene, måtte vi gjennomføre flere avklaringsrunder enn først antatt. Dette resulterte i at et tilbud ble avvist fra konkurransen, og det har medført en endring i den opprinnelige rangeringen. Det er sendt ut et nytt meddelelsesbrev og dette medfører en ny karensperiode på 10 virkedager. Vi har til hensikt å inngå kontrakt innen 16. mai 2024, forutsatt at vi ikke mottar ytterligere klager.

Status 14. mai 2024
En tilbyder i konkurransen har begjært midlertidig forføyning ved Oslo Tingrett. Dette medfører at vi er forhindret fra å inngå kontrakt før kjennelsen foreligger.

Vi beklager ulempene denne forføyningssaken vil medføre. 

Prosjektmandat

Effektmål

 • Effektiviseringsgevinst: Det er estimert en potensiell årlig besparelse potensiale på 20 MNOK. For å kunne nå besparelsespotensialet i avtalen er det viktig med tilnærmet full deltagelse fra alle aktuelle virksomheter og at virksomhetene etterlever rammedokumentets anbefalinger. Dersom virksomhetene etterspør riktig teknologi tilpasset nytt bruksmønster, kan det medføre vesentlige besparelser ut over prisbesparelsene.
 • Kvalitetsgevinst:  
  • sikre riktig behovsdekning
  • god kvalitet på produkter og tjenester
  • god opplevd kvalitet på service og reparasjoner
 • Samfunnsgevinst: Økt levetid og brukstid på maskinene bidrar til økt bærekraft og reduksjon i utslipp. 

Tentativ fremdriftsplan

MilepælerTidspunkt
Oppstart prosjektQ2 2022
Godkjent konkurransestrategiQ4 2022
Kunngjøring av konkurranseQ4 2023
Tildeling og inngåelse av kontraktQ1 2024
Oppstart og implementering av kontraktQ1 2024

Organisering

 • Prosjekteier: Ken Patrick, seksjonssjef IKT-avtaler, Statens innkjøpssenter
 • Prosjektleder: Junaid Aftab, Statens innkjøpssenter
 • Prosjektdeltakere:
  • Yngvar Loen Larsen, juridisk rådgiver, Statens innkjøpssenter
  • David Behrens, analyse, Statens innkjøpssenter
  • Bjørn Kummeneje, miljø og samfunnsansvar, avdeling for bærekraft og innovasjon

Innkjøpsgruppe

 • Børge Aune, SIKT – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør
 • Espen Ruud, Politidirektoratet
 • Mona Mathisen Hellebust, Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS)
 • Ane Katrine Skogseth, Domstoladministrasjonen
 • Øivind Martinsen, Statens pensjonskasse
 • Harald Magne Løvø, Statens vegvesen

Referansegruppe

 • Hanne Helen Jenssen, Forsvarsbygg
 • Margrethe Skjelven, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)
 • Kjartan Nilsen, Politiets fellestjenester (PFT)
 • Sverre Sørensen, Utdanningsdirektoratet (Udir)
 • Unni L. Norrøne, Udir
 • Cecilie Fossum, Patentstyret

Ta kontakt med prosjektleder Junaid Aftab ved eventuelle spørsmål, se kontaktinformasjon under.

Oppdatert: 14. mai 2024

Kontakt

 •  IKT-avtaler [at] dfo.no (IKT-avtaler[at]dfo[dot]no) (Avtaleansvarlig)

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.