Fellesavtale for multifunksjonsmaskiner og printere med tilhørende utstyr

Fellesavtale for multifunksjonsmaskiner og printere med tilhørende utstyr

Statens innkjøpssenter har satt i gang en anskaffelsesprosess for en statlig fellesavtale på multifunksjonsmaskiner og printere med tilhørende utstyr. Her er informasjon om mandat, organisering og fremdrift.

Formålet med anskaffelsen er å dekke virksomhetenes behov for multifunksjonsmaskiner og printere med tilhørende utstyr. En enhetlig maskinpark og forenklet drift og administrasjon i staten har potensialet til å gi gevinster.

Vi har ingen eksisterende fellesavtale for dette produktområdet i dag.

Status

 • Prosjektmandat: godkjent
 • Behovsanalyse: ferdigstilt
 • Markedsundersøkelse: ferdigstilt
 • Konkurransestrategi: pågående

Prosjektmandat

Effektmål

 • Effektiviseringsgevinst: Det er estimert en potensiell årlig besparelse potensiale på 20 MNOK. For å kunne nå besparelsespotensialet i avtalen er det viktig med tilnærmet full deltagelse fra alle aktuelle virksomheter og at virksomhetene etterlever rammedokumentets anbefalinger. Dersom virksomhetene etterspør riktig teknologi tilpasset nytt bruksmønster, kan det medføre vesentlige besparelser ut over prisbesparelsene.
 • Kvalitetsgevinst:  
  • sikre riktig behovsdekning
  • god kvalitet på produkter og tjenester
  • god opplevd kvalitet på service og reparasjoner
 • Samfunnsgevinst: Økt levetid og brukstid på maskinene bidrar til økt bærekraft og reduksjon i utslipp. 

Tentativ fremdriftsplan

MilepælerTidspunkt
Oppstart prosjektQ2 2022
Godkjent konkurransestrategiQ4 2022
Kunngjøring av konkurranseQ1 2023
Tildeling og inngåelse av kontraktQ2 2023
Oppstart og implementering av kontraktQ3 2023

Organisering

 • Prosjekteier: seksjonssjef IKT-avtaler Ken Patrick, Statens innkjøpssenter
 • Prosjektleder: Junaid Aftab, Statens innkjøpssenter
 • Prosjektdeltakere:
  • Yngvar Loen Larsen, juridisk rådgiver, Statens innkjøpssenter
  • David Behrens, analyse, Statens innkjøpssenter
  • Bjørn Kummenje, miljø og samfunnsansvar, avdeling for bærekraft og innovasjon

Innkjøpsgruppe

Børge Aune, SIKT – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør
Espen Ruud, Politidirektoratet
Mona Mathisen Hellebust, Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS)
Ane Katrine Skogseth, Domstoladministrasjonen
Øivind Martinsen, Statens pensjonskasse
Harald Magne Løvø, Statens vegvesen

Referansegruppe

Hanne Helen Jenssen, Forsvarsbygg
Margrethe Skjelven, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)
Kjartan Nilsen, Politiets fellestjenester (PFT)
Sverre Sørensen, Utdanningsdirektoratet (Udir)
Unni L. Norrøne, Udir
Cecilie Fossum, Patentstyret

Oppdatert: 15. desember 2022

Kontakt

 •  IKT-avtaler [at] dfo.no  (Avtaleansvarlig)

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord