Nye kunngjøringsskjemaer (eForms) og ny Doffin

De nye kunngjøringsskjemaene eForms vil fra 25. oktober 2023 være eneste lovlige form for kommunikasjon med TED. DFØ lanserer en ny versjon av Doffin for å gi støtte til dette.

Siste nytt om eForms og Doffin

Kommende arrangementer
Nyhetssaker
Informasjonsvideoer og webinarer
Opptaket av informasjonsmøtet DFØ holdt sammen med KGV-leverandørene Mercell og Artifik om overgangsperioden til ny Doffin og eForms. Filmen er sendt til teksting og blir oppdatert når dette er klart.
Fult opptak av webinaret som ble avholdt 24.08.2023: Demo av nye kunngjøringsskjemaer med KGV-leverandørene Mercell og Artifik.
Videosammendrag av webinaret som ble avholdt 23.06.2023: Nå kommer nye Doffin - hva betyr det for deg? Filmen er sendt til teksting og blir oppdatert når dette er klart.
Få et innblikk i hvordan DFØ har jobbet for å forbedre brukeropplevelsen i ny Doffin.
Fult opptak av webinaret som ble avholdt 23.06.2023: Nå kommer nye Doffin - hva betyr det for deg? Filmen er sendt til teksting og blir oppdatert når dette er klart.
Kort introduksjonsvideo om nye Doffin rettet mot leverandører. Filmen er sendt til teksting og blir oppdatert når dette er klart.
DFØ gir en demonstrasjon av nye Doffin og tar deg gjennom tre brukerscenarioer fra et leverandørperspektiv. Filmen er sendt til teksting og blir oppdatert når dette er klart.

Dette er eForms

eForms er det engelske navnet på de nye kunngjøringsskjemaene for offentlige anskaffelser, der de nåværende skjemaene går under betegnelsen «notices». De nye skjemaene gjelder for anskaffelser over EØS-terskelverdi, som skal publiseres på Tender European Daily (TED). De er utviklet av EU-kommisjonen, og skal tilpasses norske forhold.

Offisiell informasjon om eForms kan du lese på på regjeringen.no.

DFØ vil lage nye skjemaer under EØS-terskelverdi med utgangspunkt i eForms for å sikre enhetlig begrepsbruk og forenkle teknisk løsning. Dette betyr mer teknisk at begreper, valg av felter, forretningsregler og datamodellen blir lik over og under EØS-terskelverdi.

Derfor kommer det nye kunngjøringsskjemaer

Mennesker og streker

De nye kunngjøringsskjemaene er utviklet av EU-kommisjonen, og skal innføres etter gjennomføringsforordning 2019/1780 (norsk oversettelse). De nye skjemaene legger til rette for bruk av felles begreper på anskaffelsesområdet, og forbedrer datakvaliteten, og er på den måten viktig for digitalisering av offentlige anskaffelser.

Bedre tilfang på data om anskaffelser gir bedre innsikt i hva det offentlig sektor bruker penger på, og gir bevilgende myndigheter bedre grunnlag for å ta datadrevne beslutninger om prioriteringer.

Innføring av nye skjemaer gir et potensiale for at KGV-aktørene mulighet til å lage enklere og mer brukervennlige løsninger med gjenbruk av informasjon og automatisk utfylling av felter. Oppdragsgivere og leverandører kan spare tid, og skjemaene kan bidra til bedre konkurranse gjennom at flere leverandører finner og deltar i konkurransene.

Oversikt over kunngjøringsskjemaer

Oversikt over kunngjøringsskjemaer
Nummer
dagens
skjema
SkjemanavnForskriftNummer
eForms
1AVeiledende kunngjøringFOA4
1BVeiledende kunngjøring for å redusere tidsfristFOA7
1CForhåndskunngjøringFOA10
2Kunngjøring av konkurranseFOA16
3Kunngjøring av kontraktsinngåelse, avlysning av konkurranse eller manglende kontraktsinngåelseFOA29
8Kunngjøring på kjøper profilFOA1
12Kunngjøring om plan og designkonkurranseFOA23
13Resultat av plan- og designkonkurranseFOA36
14EndringskunngjøringFOA-
15IntensjonskunngjøringFOA25
20Endring av inngått kontrakt over EØS- terskelverdiFOA38
21Helse- og sosialtjenester og særlige tjenester: forhåndskunngjøring, kunngjøring av konkurranse og kunngjøring av kontraktsinngåelseFOA4, 12, 20, 33
4Veiledende kunngjøringForsyning5
4Veiledende kunngjøring for å redusere tidsfristForsyning8
4ForhåndskunngjøringForsyning11
5Kunngjøring av konkurranseForsyning17
Kunngjøring av kontraktsinngåelseForsyning30
7Kunngjøring av kvalifikasjonsordningForsyning15
8Kunngjøring på kjøperprofilForsyning2
12Kunngjøring om plan og designkonkurranseForsyning24
13Resultat av plan- og designkonkurranseForsyning37
14EndringskunngjøringForsyning-
15IntensjonskunngjøringForsyning26
20Endring av inngått kontrakt over EØS- terskelverdiForsyning39
22Helse- og sosialtjenester og særlige tjenester: forhåndskunngjøring, kunngjøring av kvalifikasjonsordning, alminnelig kunngjøring av konkurranse og kunngjøring av kontraktsinngåelseForsyning5, 13, 21, 34
8Kunngjøring på kjøperprofilFOSA3
15IntensjonskunngjøringFOSA27
16Kunngjøring av konkurranseFOSA6
17Kunngjøring av konkurranseFOSA18
18Kunngjøring av kontraktsinngåelseFOSA31
Underleveranse ("Subcontracting")FOSA22
14EndringskunngjøringFOSA-
14EndringskunngjøringKonsesjon-
15IntensjonskunngjøringKonsesjon28
20Endring av inngått kontrakt over EØS- terskelverdiKonsesjon40
Helse- og sosialtjenester og særlige tjenesterKonsesjon35
Kunngjøring av konkurranseKonsesjon19
Kunngjøring av kontraktsinngåelseKonsesjon32

Tidslinje for nye kunngjøringsskjemaer

Forordningen (Implementing Regulation (EU) 2019/1780) som gjelder de nye kunngjøringsskjemaene, sier at skjemaene tidligst kan tas i bruk fra 14. november 2022, og må senest tas i bruk fra 25. oktober 2023. DFØ jobber sammen med KGV-leverandørene Mercell og Artifik gjennom EU-prosjektet Interproc for at du skal kunne publisere eForms gjennom nye Doffin før denne tidsfristen går ut.

Dette er Doffin

Doffin er den nasjonale kunngjøringsdatabasen for offentlige anskaffelser. Nettsiden skal gjøre det enkelt å finne relevante konkurranser og kunngjøringer for anskaffelser i norsk offentlig sektor.

Formålet med kunngjøringsbasen er å:

  • Sikre konkurranse og åpenhet om oppdragene
  • Videresende kunngjøringene for kunngjøring i TED når dette er nødvendig
  • Sikre kontroll av kunngjøringer før publisering
  • Publisere og tilgjengeliggjøre kunngjøringer i et søkbart format
  • Tilgjengeliggjøre relevant statistikk i offentlige sektor

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) forvalter Doffin på vegne av Nærings- og fiskeridepartementet (NFD).

Derfor kommer ny Doffin

Ny Doffin kommer på bakgrunn av en EU-forordning som fra 25. oktober 2023 pålegger nye formater for kunngjøringer – eForms. Doffin må håndtere de nye kunngjøringsformatene, og dette har resultert i at DFØ har bygget en helt ny Doffin. 

De viktigste endringene i Doffin

Bedre søkefunksjonalitet og brukervennlighet 

Ny Doffin vil inkludere flere endringer fra dagens løsning. Et høydepunkt er at brukervennligheten og søkefunksjonaliteten får seg et betraktelig løft. DFØ har etter tett dialog med brukerne gjennom brukertester arbeidet med å forbedre brukeropplevelsen. Nye filtermuligheter, designelementer og fremheving av nøkkelinformasjon skal gjøre det enklere og raskere å finne interessante konkurranser og kunngjøringer fra offentlig sektor. I ny Doffin vil du også oppleve bedre treffbarhet på søkene dine.

Fremheve kunngjøringer av kontraktsinngåelser og DPS

Videre har man i utviklingen av ny Doffin fokusert på å synliggjøre kunngjøringer av kontraktsinngåelser og dynamiske innkjøpsordninger (DPS). På forsiden finner man en direkte inngang til forhåndsdefinerte søk på de nevnte kategoriene. Dette gir raskere tilgang til en god oversikt over hvilke DPS som er aktive til enhver tid og alle kontraktstildelinger.  

Ikke støtte for login og kunngjøring direkte i Doffin 

Det er eksisterende funksjonalitet i dagens Doffin man ikke vil finne i ny Doffin. Login-funksjonalitet som dagens Doffin har blir ikke videreført i ny løsning. I tillegg vil ikke ny Doffin støtte kunngjøring direkte i løsningen. Nå må kunngjøringer i de nye kunngjøringsskjemaene (eForms) komme fra brukerens konkurransegjennomføringsverktøy (KGV).

Oppdatert: 14. november 2023

Kontakt

Spørsmål om DOFFIN

E-post: doffin [at] dfo.no (doffin[at]dfo[dot]no)

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.