Følge opp leveransene

Kontrakten inneholder en beskrivelse av gjennomføring av leveransene i en IT-anskaffelse og fokuserer på hvilke aktiviteter du som kunde har ansvar for, og hva som er leverandørens ansvar.

Milepæler og frister

Kontrakten inneholder en rekke frister. Disse må inn i prosjektplanen. Det samme gjelder frister som leverandøren har forpliktet seg til i tilbudet sitt. 

Gjennomføringen av en systemanskaffelse tar ofte flere år og kontrakten må brukes aktivt hele tiden. 

Endringer

Det er normalt at det oppstår endringer i prosjektet. Det er viktig å ha god oversikt over endringene, særlig i forbindelse med aksept av leveransen.

Overlevering til lineorganisasjonen

Overlevering til linjeorganisasjonen skjer vanligvis når systemet er akseptert. Da gjenstår godkjenningsperioden og garantiperioden.

Det er linjeorganisasjonens ansvar å følge opp utviklingskontrakten helt til garantiperioden er slutt. Linjeorganisasjonen har også ansvaret for oppfølging av eventuelle vedlikeholds- og driftsavtaler som prosjektet har inngått.

Oppdatert: 12. desember 2022

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.