Kravspesifisering av IT-systemer

Når du skal anskaffe et IT-system, må du lage en kravspesifikasjon. Hvordan den skal utformes, avhenger av om du ønsker å kjøpe et ferdig system eller få det utviklet for deg.

Godt samarbeid mellom fremtidige brukere av systemet, IT-faglig og anskaffelsesfaglig kompetanse er en forutsetning for å lage en god kravspesifikasjon.  

Forholdet mellom den generelle anskaffelsesprosessen og prosjektveiviseren

Anskaffelse IT-utvikling gir en utfyllende veiledning til Anskaffelsesprosessen. Veiledningen viser til Anskaffelsesprosessen og til Prosjektveiviseren der det er sammenfall.

Tabellen viser en oversikt over hvordan fasene i de ulike prosessene kan ses i sammenheng:

Anskaffe IT-utvikling Anskaffelsesprosessen Prosjektveiviseren
Analysere behov Avklare behov og forberede konkurransen  Konsept
Forberede konkurransen Planlegge
Gjennomføre konkurransen Konkurransegjennomføring Gjennomføre 
Følge opp leverandør Kontraktsoppfølging
Oppdatert: 12. juni 2024

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.