Forberede konkurransen

Forberedelsene bør planlegges og gjennomføres av et tverrfaglig team som også gjør selve anskaffelsen.

  • Start med å oppdatere og detaljere konkurransestrategien for det konseptet som er valgt.
  • Hvis det har gått lang tid fra strategien ble laget, bør du sjekke om forutsetningene for strategien har endret seg:
    • Har markedssituasjonen forandret seg?
    • Er risikobildet det samme?
    • Bør du gjennomføre nye leverandørdialogmøter?
Oppdatert: 6. november 2019

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord