Fellesavtale for mobile enheter (ny)

Fellesavtalen for mobiltelefoner og nettbrett skal fornyes. Formålet med anskaffelsen er å dekke Statens behov for mobiltelefoner, nettbrett og tilhørende utstyr.

Status
Under arbeid

Forventede effekter av anskaffelsen

 • Reduserte transaksjons- og totale kostnader
 • Enklere for virksomhetene å anskaffe verdiøkende tilleggstjenester
 • Stor grad av valgfrihet ved hjelp av system for egenandel
 • Økt levetid på utstyret gjennom innebygde insentivmekanismer i avtalen

Tentativ fremdriftsplan

Milepæler

Tidspunkt

Etablert prosjektorganisasjon

Q1 2020

Godkjent konkurransestrategi

Q2 2021

Godkjent og kunngjort konkurransedokumenter

Q3 2021

Valg av leverandør(er) og signert kontrakt

Q4 2021

Implementering og oppstart av kontrakt

Q1 2022

Veiledende kunngjøring

Konkurransegrunnlaget er publisert som veiledende kunngjøring 09.10.2021, med Doffin referanse: 2021-394646. Frist for å gi innspill til konkurransen er 29.10.2021 kl. 12:00.

Informasjonsnotat om vurdering av fravalg er sendt virksomhetene 14.10.2021, med frist til 05.11.2021 for å melde fravalg fra fellesavtalen.

Organisering

 • Prosjekteier: avdelingsdirektør Kjetil Østgård/Statens innkjøpssenter
 • Prosjektleder: Thor Hammer/Statens innkjøpssenter
 • Prosjektdeltakere:
  • Ken Patrick, seksjonssjef IKT/Statens innkjøpssenter
  • David Behrens, analyse/Statens innkjøpssenter
  • Yngvar Loen Larsen, juridisk/Statens innkjøpssenter 
  • Sarah Fossen Sinnathamby, bærekraft/Divisjon for offentlige anskaffelser

Innkjøpsgruppe

Rekruttering av deltakere til innkjøpsgruppen pågår, det er sendt invitasjon til virksomhetene med frist 19.03.2021. Deretter vil innkjøpsgruppen etableres mest mulig hensiktsmessig for en god gjennomføring av anskaffelsen.

Kontaktinformasjon

Spørsmål kan rettes på e-post til ikt-avtaler@dfo.no, eller prosjektleder Thor Hammer thor.hammer@dfo.no, eller tlf. 951 99 100

Oppdatert: 18. oktober 2021

Fant du det du lette etter

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord