Klimagassutslipp for bygg

Verktøy for å beregne referansenivå for klimagassutslipp fra materialbruk i bygg. Verktøyet setter opp en utslippsramme for bygget, dvs. et klimagassbudsjett for byggeprosjektet. Utslippsrammen kan brukes sammen med krav til klimagassberegninger i bygganskaffelser.

Kjelde: DFØ

Dette verktøyet kan brukes til å stille krav til klimagassberegninger i bygganskaffelser. Kravformulering som hører til verktøyet finner du i Kriterieveiviseren

Ved å fylle ut informasjon om ditt byggeprosjekt finner du forslag til utslippsrammer for materialer i byggeprosjekter. Ut ifra ditt ambisjonsnivå velger du en utslippsramme (tonn CO2-ekv for bygget) som entreprenøren skal vise at den oppfyller i sine klimagassberegninger.

Før du åpner verktøyet kan du finne fram denne infoen: 

  • Hvilken type bygg skal anskaffes
  • Hvor mange kvadrater er det (BTA:bruttoareal)
  • Areal på oppvarmet kjeller (BTA)
  • Areal for uoppvarmet kjeller (BTA)
  • Bebygd areal (BYA)
  • Dybde til fjell for fundamentering

Begynn med å lese fanen "Guide" før du fyller inn i verktøyet.

For tilbakemelding eller spørsmål kontakt sparretelefonen@dfo.no  

Oppdatert: 12. desember 2022

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord