Anskaffelsesprosessen steg for steg

Vedta anskaffing

Føremålet med eit formelt vedtak (mandat), er å sikre forankring frå den som er delegert myndigheit til å godkjenne at arbeidet med ei anskaffing vert starta opp.

Malen for mandat som ligg under verktøy nede på sida har eit samlefelt på forsida som viser vedtaket. Feltet viser:

  • Saksbehandlar
  • Kven som har godkjent avgjersla og denne si funksjon/rolle
  • Dato for vedtaket
  • Sjølve vedtaket

Viss du ikkje bruker malen anbefaler vi likevel at punkta over vert formulert og dokumentert i tråd med rutinane i verksemda.

Oppdatert: 21. desember 2021

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord