Tidlegare versjonar av staten sine standardavtalar

Sjå tidlegare versjonar av staten sine standardavtalar tilbake til 2009, inkludert bilag, endringstabellar og engelske versjonar.

2017 versjon av SSA-L

SSA-L Avtale om løpende tjenestekjøp 2017 versjon
SSA-L v2017 Generell avtaletekst (bokmål)
SSA-L v2017 Bilag (bokmål)

SSA-Lv2017 februar Generell avtaletekst (nynorsk)

2015 versjon av SSA-avtalene

SSA-K Store kjøpsavtalen 2015 versjon
SSA-K v2015 Genelrell avtaletekst (bokmål)
SSA-K v2015 Bilag (bokmål)
SSA-K v2015 Genelrell avtaletekst (English)

SSA-V Vedlikeholdsavtalen 2015 versjon
SSA-V v2015 Generell avtaletekst (bokmål)
SSA-V v2015 Bilag (bokmål)

SSA-V v2015 Generell avtaletekst (English)

SSA-R Rammeavtalen 2015 versjon
SSA-R v2015 Generell avtaletekst (bokmål)
SSA-R v2015 Bilag (bokmål)

SSA-O Oppdragsavtalen 2015 versjon
SSA-O v2015 Generell avtaletekst (bokmål)
SSA-O v2013-2015 Bilag (bokmål)

SSA-O v2015 Generell avtaletekst (English)

SSA-T Utviklings og tilpasningsavtalen 2015 versjon
SSA-T v2015 Generell avtaletekst (bokmål)
SSA-T v2015 Bilag (bokmål)

SSA-T v2015 Generell avtaletekst (English)

SSA-S Smidigavtalen 2015 versjon
SSA-S v2015 Generell avtaletekst (bokmål)
SSA-S v2015 Bilag (bokmål)

SSA-S v2015 Generell avtaletekst (English)

SSA-D Driftsavtalen 2015 versjon
SSA-D v2015 Generell avtaletekst (bokmål)
SSA-D v2015 Bilag (bokmål)

SSA-D v2015 Generell avtaletekst (English)

2014 versjon av SSA-S

SSA-S Smidigavtalen 2014 versjon
SSA-S v2014 Generell avtaletekst
SSA-S v2014 Bilag
SSA-S v2014 Veiledning
SSA-S v2014 endringstabell

2013 versjonar av SSA-avtalane

SSA-K Store kjøpsavtalen 2013 versjon
SSA-K v2013 Generell avtaletekst
SSA-K v2013 Bilag
SSA-K v2013 English
SSA-K v2013 English appendices
SSA-K endringstabell 2009-2013

SSA-k Lille kjøpsavtalen 2013 versjon
SSA-k lille v2013 Generell avtaletekst
SSA-k lille v2013 Bilag
SSA-k condensed v2013 English
SSA-k condensed v2013 English appendices
SSA-k lille Endringstabell 2009-2013

SSA-B Bistandsavtalen 2013 versjon
SSA-B v2013 Generell avtaletekst
SSA-B v2013-2015 Bilag
SSA-B v2013 English
SSA-B v2013 English appendices
SSA-B endringstabell 2009-2013

SSA-b Den enkle bistandsavtalen 2013 versjon
SSA-b enkel v2013 Generell avtaletekst

SSA-O Oppdragsavtalen 2013 versjon
SSA-O v2013 Generell avtaletekst
SSA-O v2013-2015 Bilag
SSA-O v2013 English
SSA-O v2013 English appendices
SSA-O endringstabell 2009-2013

SSA-T Tilpasningsavtalen 2013 versjon
SSA-T v2013 Generell avtaletekst
SSA-T v2013 Bilag
SSA-T v2013 English
SSA-T v2013 English appendices
SSA-T endringstabell 2009-2013

SSA-U Programutviklingsavtalen 2013 versjon
SSA-U v2013 Generell avtaletekst
SSA-U v2013 Bilag
SSA-U v2013 English
SSA-U v2013 English appendices
SSA-U endringstabell 2009-2013

SSA-V Store Vedlikeholdsavtalen 2013 versjon
SSA-V v2013 Generell avtaletekst
SSA-V v2013 Bilag
SSA-V v2013 English
SSA-V v2013 English appendices
SSA-V endringstabell 2009-2013

SSA-V Lille vedlikeholdsavtalen 2013 versjon
SSA-v-lille v2013 Generell avtaletekst
SSA-v-lille v2013 Bilag
SSA-v-condensed v2013 English
SSA-v-condensed v2013 English appendices
SSA-v lille endringstabell 2009-2013

SSA-D Driftsavtalen 2013 versjon
SSA-D v2013 Generell avtaletekst
SSA-D v2013 Bilag
SSA-D v2013 English
SSA-D v2013 English appendices
SSA-D endringstabell 2009-2013

2012 versjon av SSA-D

SSA-D Driftsavtalen 2012
SSA-D v2012 Avtaletekst
SSA-D v2012 english

2009 versjonar av SSA-avtalane

SSA-K Store kjøpsavtalen 2009
SSA-K v2009 Generell avtaletekst
SSA-K v2009 Bilag
SSA-K v2009 en
SSA-K v2009 en-appendices

SSA-k Lille kjøpsavtalen 2009
SSA-k lille v2009 Generell avtaletekst
SSA-k lille v2009 Bilag
SSA-k condensed v2009 english
SSA-k condensed v2009 en-appendices

SSA-B Bistandsavtalen 2009
SSA-B v2009 Generell avtaletekst
SSA-B v2009 Bilag
SSA-B v2009 English
SSA-B v2009 en_appendices

SSA-b Enkle bistandsavtalen 2009
SSA-b enkel v2009 Avtaletekst

SSA-O Oppdragsavtalen 2009
SSA-O v2009 Avtaletekst
SSA-O v2009 Bilag
SSA-O v2009 english
SSA-O v2009 en_appendices

SSA-T Tilpasningsavtalen 2009
SSA-T v2009 Avtaletekst
SSA-T v2009 Bilag
SSA-T v2009 english
SSA-T v2009 en_appendices

SSA-U Programutviklingsavtalen 2009
SSA-U v2009 Avtaletekst
SSA-U v2009 Bilag
SSA-U v2009 english
SSA-U v2009 en_appendices

SSA-V Store Vedlikeholdsavtalen 2009
SSA-V v2009 Avtaletekst
SSA-V v2009 Bilag
SSA-V v2009 English
SSA-V v2009 en_appendices

SSA-v Lille vedlikeholdsavtalen 2009
SSA-v-lille v2009 Avtaletekst
SSA-v-condensed v2009
SSA-v-condensed v2009 Appendices

Spørsmål?

Har du spørsmål til noko av innhaldet på denne sida, ta gjerne kontakt.

Spørsmål om SSA

Oppdatert: 28. september 2021

Fant du det du lette etter

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord