Standardiseringsprosjekt i regi av EU og de nordiske land

Standardiseringsarbeid i regi av EU og Norden der Direktoratet for forvaltning og økonomistyring deltek.

EU og Norden har stort fokus på at handel skal skje på ein enkel måte mellom medlemslanda. Dei har fokus på at standardisering av elektroniske prosessar og format er eit verkemiddel for å byggje ned tersklane for ein open marknad.

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring deltek i mange standardiseringsprosjekt gjennom Avdeling for offentlege anskaffelser, og har delteke og deltek tungt inn i følgjande prosjekt: 

EHF-formatet er kompatibelt med det europeiske formatet BIS frå OpenPEPPOL. EHF brukast nasjonalt og BIS brukast mot europeiske aktørar.

For å sende/motta/utveksle meldingar elektronisk med verksemder utanfor Noreg, må du nytte formatet BIS som administrerast av OpenPEPPOL.

Oppdatert: 3. februar 2023

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord