Planlegging - leige av eigedom

Ny leigeavtale krev god planlegging. Det er viktig å analysere behova til brukarane og moglegheitene i marknaden. Organisasjonen må også førebuast for flytting.

Gode planleggingsprosessar tar tid og ressursar, men er viktige. Godt gjennomførte analysar i denne fasen sparer deg for mange bekymringar under konkurransegjennomføringa og oppfølginga av kontrakten seinare.

I planleggingsfasen vert det også bestemt om organisasjonen ønsker å leige i eksisterande lokale, eller om det vert nødvendig med større ombygging eller nybygg. Uansett er det ein føresetnad at flytteprosjektet er forankra i leiinga og har fastsette økonomiske rammer.

Sjå også rettleiar for arbeidslivskriminalitet og sosial dumping.

Meir innhald om Planlegging - leige av eigedom

Oppdatert: 16. mars 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.