Prosessrettleiar EBA

Denne rettleiaren gir deg råd og tips for heile leigeprosessen.

Kjelde: Politiets fellestjenester

Denne rettleiaren er basert på gammalt regelverk for offentlege anskaffingar, då leige av eigedom var omfatta av lov om offentlige anskaffelser, og du finn derfor tilvisingar til LOA i denne rettleiaren. Vi anbefaler at du held deg til dei grunnleggande prinsippa i anskaffingslova § 4 ved gjennomføring av leigeprosessar, sjølv om dette ikkje er lovpålagt.

Rettleiaren gir ei oversikt over dei ulike fasane i ein leigeprosess med steg og tidsforbruk. Her får du råd om korleis du opprettar ein prosjektorganisasjon, gjennomfører behovsanalyse, gjennomfører marknadsundersøking m.m.

Følgande kapittel inngår:

  • Etablere prosjektorganisasjon for behovsanalyse
  • Behovsanalyse
  • Marknadsundersøking
  • Reforhandle eksisterande leigekontrakt
  • Ny leigeavtale i oppført bygg
  • Ny leigeavtale i eksisterande bygg

Rettleiaren er utvikla av Politiets fellestenester, tidlegare Politiets Data- og materiellteneste (PDMT) og er ein del av deira kvalitetssystem.

Meir om leige av eigedom

Dette verktøyet er ein del av rettleiing for leige av eigedom. I rettleiinga viser vi korleis du best gjennomfører ein leigeprosess.

Oppdatert: 12. desember 2022

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.