Prosessrettleiar EBA

Denne rettleiaren gir deg råd og tips for heile leigeprosessen.

Denne rettleiaren er basert på gammalt regelverk for offentlege anskaffingar, då leige av eigedom var omfatta av lov om offentlige anskaffelser, og du finn derfor tilvisingar til LOA i denne rettleiaren. Vi anbefaler at du held deg til dei grunnleggande prinsippa i anskaffingslova § 4 ved gjennomføring av leigeprosessar, sjølv om dette ikkje er lovpålagt.

Rettleiaren gir ei oversikt over dei ulike fasane i ein leigeprosess med steg og tidsforbruk. Her får du råd om korleis du opprettar ein prosjektorganisasjon, gjennomfører behovsanalyse, gjennomfører marknadsundersøking m.m.

Følgande kapittel inngår:

  • Etablere prosjektorganisasjon for behovsanalyse
  • Behovsanalyse
  • Marknadsundersøking
  • Reforhandle eksisterande leigekontrakt
  • Ny leigeavtale i oppført bygg
  • Ny leigeavtale i eksisterande bygg

Rettleiaren er utvikla av Politiets fellestenester, tidlegare Politiets Data- og materiellteneste (PDMT) og er ein del av deira kvalitetssystem.

Meir om leige av eigedom

Dette verktøyet er ein del av rettleiing for leige av eigedom. I rettleiinga viser vi korleis du best gjennomfører ein leigeprosess.

Oppdatert: 12. desember 2022

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.