Handlingsplan for økt andel grønne og innovative offentlige anskaffelser

Her får du tips og veiledning om hva som skal til for å øke andelen grønne og innovative offentlige anskaffelser.

Handlingsplan grønne og innovative anskaffelser
pdf 12.16 MB

Arbeidet med handlingsplanen

I stortingsmelding 22 om smartere innkjøp ble det varslet at regjeringen vil komme med en handlingsplan for økt andel grønne og innovative offentlige anskaffelser.

På oppdrag fra Klima- og miljødepartementet vil Divisjon for offentlige anskaffelser i DFØ ha ansvar for handlingsplanen som vil utarbeides i samarbeid med Miljødirektoratet.

Noen av de prioriterte områdene som handlingsplanen vil gå inn på er offentlige anskaffelser innen

 • transport
 • lav- og nullutslippsløsninger
 • bygg og anlegg
 • sirkulær økonomi
 • plast
 • mat og matsvinn
 • miljøgifter
Innspillene Digitaliseringsdirektoratet har mottatt til handlingsplanen

Innspillsmøter om arbeidet med handlingsplanen

I forbindelse med oppstart av arbeidet med handlingsplanen inviterte Difi til åpent innspillmøte, mandag 2. desember 2019 kl.11:30-15:00 på Kulturhuset, Youngs gate 6 

Møtet ble streamet. Se opptak av de ulike sekvensene.

Innspillsmøter i 2020

Digitaliseringsdirektoratet vil i tillegg invitere til regionale og digitale innspillmøter så vel som skriftlige innspill.

Presentasjoner fra innspillmøte Vestland
 • Hamar: 4. mars, Hamar Rådhus, Kommunestyrehallen,  Vangsveien 51
Presentasjoner fra innspillmøte på Hamar
 • Trondheim: 25. februar, Digs, Krambugata 2
Presentasjoner fra innspillmøte i Trondheim
 • Utsatt - Bodø: 2. april - informasjon om nytt tidspunkt for fysisk eller digitalt møte kommer når vi vet mer
 • Utsatt - Stavanger: 24. mars - informasjon om nytt tidspunkt for fysisk eller digitalt møte kommer når vi vet mer
 • Utsatt - Bergen: 17. mars- se informasjon ovenfor om digitalt innspillmøte på Zoom 7. mai kl. 10:00

Offentlige anskaffelser som virkemiddel i klimakampen 

Gjort på riktig måte, kan offentlige anskaffelser bidra til lavere utslipp av klimagasser, men hvordan? 

Dette har seniorrådgiver Odd-Olaf Schei vært med å diskutere sammen med senioradvokat i Thommessen, Wenche Sædal, advokat Arnhild Dordi Gjønnes i NHO, Hjalmar Olseth, fagleder i stab på anskaffelser og juridisk, avdeling Infrastruktur og veg i Vestland fylkeskommune, Sigrid Strand-Hanssen, avdelingsleder for Energi og miljø i Asplan Viak og Kåre Fostervold, rådgiver innen næringspolitikk og fag i Avfall Norge.

Du kan se samtalen på youtube.

Oppdatert: 13. september 2021

Fant du det du lette etter

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord