Bruk klima- og miljørisikolisten i offentlige anskaffelser

Klima- og miljørisikolisten skal hjelpe deg med å identifisere de sentrale klima- og miljøbelastningene, og hvordan du kan ta hensyn til dem i anskaffelser innen forskjellige innkjøpskategorier.

Illustrasjonen viser veikart

1. januar 2024 kom skjerpede krav til klima og miljø i offentlige anskaffelser. Klima- og miljørisikolisten identifiserer sentrale klima- og miljøbelastninger basert på kvantitativ og kvalitativ informasjon innenfor CPV-koder på hovednivå. Videre viser den også til mulige tiltak og vurderinger som kan gjennomføres for å ta hensyn til de nevnte klima- og miljøbelastningene.

– I første omgang består listen av 16 CPV-koder på hovednivå, og den er dermed ikke uttømmende. DFØ vil arbeide med å videreutvikle og oppdatere listen med flere CPV-koder på hovednivå, sier seksjonssjef Helene Hoggen.

Listen kan brukes av alle som jobber med offentlige anskaffelser, for eksempel i:

  • planleggingen av anskaffelsesporteføljen
  • gjennomføringen av enkeltanskaffelser
  • generelt i arbeidet med klima og miljø i offentlige anskaffelser

I tillegg til klima- og miljørisikolisten, finner du også DFØs høyrisikoliste for brudd på menneskerettigheter på våre nettsider. Den omfatter produktkategorier der det foreligger høy risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter, og bør brukes som en del av risikovurderingen i dine produktanskaffelser.

CPV står for “Common Procurement Vocabulary”. CPV-numrene viser til EU-kommisjonens produkt- og tjenestekoder. CPV-numrene blir brukt i kunngjøringene i databasene  Doffin og Ted.

CPV og CPC - regjeringen.no

Publisert: 22. januar 2024

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.