Oppdaterte veiledninger for innovasjonspartnerskap

DFØ har ferdigstilt verktøy og veiledning til hjelp for dem som vil anskaffe løsninger som ikke finnes i markedet fra før. Les mer om hva som er nytt – og hva som er på vei.

Nye produkter

Innovasjonspartnerskap er en prosedyre som gjør det mulig å anskaffe løsninger som ikke finnes i markedet i dag. Partnerskapet er en samarbeidsprosess mellom oppdragsgiveren og leverandør/utvikler, der både utviklingsfasen og det senere kjøpet inngår i samme utlysning.

– DFØ har utviklet avtalemaler og konkurransegrunnlag som har blitt en standard for denne prosedyren. Vi har imidlertid sett behov for mer kontraktsmessig og anskaffelsesfaglig veiledning på anskaffelser.no, sier Johan Englund, fagdirektør for innovasjonsanskaffelser.

– Den viktigste oppdateringen er komplementering av innovasjonspartnerskapsavtalen med en tilhørende bilagsmal. Med dette kan DFØ endelig presentere et komplett kontraktsgrunnlag for denne prosedyren. Bilagsmalen er spesielt viktig da den danner utgangspunktet for leverandørenes tilbud, sier han.

Bilagsmalen er ikke den eneste oppdateringen. Her er en oversikt over oppdateringene for innovasjonspartnerskap og innovasjonsanskaffelser for øvrig:

1. Oppdatert veiledning innovasjonspartnerskap

Veiledningen til innovasjonspartnerskap ble ved årsskiftet utdypet, og går nå i langt større grad inn på det juridiske og anskaffelsesfaglige for denne måten å anskaffe innovasjon. Blant annet vektlegges arbeidet med behovsbeskrivelse, konkurransegrunnlaget og kontrakt mye tydeligere i veiledningen.

Nye veiledningsvideoer er lagt til på temaer som kan være særlig kompliserte eller ha mange avhengigheter. Videoene skal gjøre det enklere å forstå spesielle temaer med mange avhengigheter.

2. Oversatte avtalemaler (nynorsk og engelsk)

En nynorsk versjon av avtalemalene for innovasjonspartnerskap, før-kommersielle anskaffelser og StartOff-prosjekter er nå tilgjengelig. En god del av innovasjonsprosjektene vil også kunne møte på forsknings- eller innovasjonsbedrifter med engelskspråklige prosjektressurser i nøkkelroller. Nå finnes det derfor en kopi av avtaleteksten også på engelsk.

3. Bilagsmal innovasjonspartnerskap

Bilagsmalen supplerer konkurransegrunnlags- og avtalemalen. Bilagene er svært sentrale i gjennomføringen av et partnerskap og ikke minst for måten leverandøren skal fylle ut sitt tilbud.

Alle forbedringene er gjort for å legge til rette for flest mulig vellykkede innovasjonsanskaffelser.

Mer på vei

Når avtalemalen til innovasjonspartnerskap nå er komplett, vil DFØ utarbeide tilsvarende bilagsmal for før-kommersielle anskaffelser. Målet er å ha dette klart i løpet av året.

I tillegg til arbeidet med bilagsmaler til avtalen for før-kommersielle anskaffelser så har DFØ en rekke andre produkter under utarbeidelse.

Konkurransepreget dialog er en anskaffelsesprosedyre som er velegnet for anskaffelse av innovasjon. Veiledningen vår på området kan bli mer utfyllende og vi er i gang med å oppdatere dette, samtidig som vi skal lansere egne konkurransegrunnlags- og avtalemaler for denne prosedyren. Vi håper å ha dette ferdigstilt i løpet av andre halvår i år.

Publisert: 12. mai 2022 Oppdatert: 12. desember 2022

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.