Spørsmål og svar om nye kunngjøringsskjema

Etter overgang til nye Doffin og innføring av nye kunngjøringsskjemaer i oktober 2023 har det kommet inn flere spørsmål til de nye skjemaene og funksjonene.

Vi vil utvide siden med nye spørsmål og svar fortløpende.

Jeg skal intensjonskunngjøre inngåelse av kontrakt uten kunngjøring av konkurranse. Hvorfor får jeg kun opp prosedyren «Konkurranse med forhandlinger uten forutgående kunngjøring» i kunngjøringsskjemaet?

Skjema for intensjonskunngjøring (skjemanr. 25, 26, 27 eller 28) skal egentlig ha tre alternativer under prosedyre (felt BT-105). Disse er «konkurranse med forhandlinger uten forutgående kunngjøring», «andre flertrinnsprosedyrer» og «andre ett-trinnsprosedyrer». Årsaken til at du kun får opp prosedyren «Konkurranse med forhandlinger uten forutgående kunngjøring» i skjema skylder en feil i den tekniske spesifikasjonen fra TED. De formelle valideringskravene styres av TED og blir oppdatert fortløpende. Inntil videre kan prosedyren "konkurranse med forhandlinger uten forutgående kunngjøring" benyttes, men vi anbefaler at du tydelig beskriver hvilket unntak du har benyttet for å ikke kunngjøre konkurransen.

Hvordan skal jeg kunngjøre i forbindelse med nye regler om klima- og miljø?

På overordnet nivå anbefales det å beskrive klima- og miljøambisjonene i anskaffelsen i feltet om strategiske anskaffelser (felt BT-06). Dette vil hjelpe med å synliggjøre klima- og miljøprofilen til kunngjøringen.  Videre anbefales det å følge veiledningen gjengitt trinnvis i DFØ sin veileder til regler om klima- og miljøhensyn i offentlige anskaffelser.

Hvorfor er det flere CPV-koder i kunngjøringen på Doffin enn hva vi har lagt inn i KGV?

CPV-kodene fungerer i en tre-struktur, så dersom man velger en kode som ikke ligger på det nederste nivået vil man automatisk inkludere alle underkodene.

Et eksempel på dette er hvis man velger CPV-koden "45210000 Byggearbeid". Da vil man inkludere alle de syv underkodene fordi det er de underkodene som til sammen utgjør den valgte CPV koden. 

Opplisting av CPV-koder
Hvorfor står det "ikke angitt" sted for gjennomføring på min kunngjøring i Doffin?

Det mangler geografiske koder (NUTS) i kunngjøringsskjema som kommer til Doffin. Det er viktig at du fyller ut feltet sted for gjennomføring i kunngjøringsskjema (BG-708 "place of performace" i reguleringen). Det er viktig at kunngjøringen inneholder relevant informasjon. 

Dersom du ser at sted for gjennomføring mangler i din kunngjøring anbefaler vi at du sender inn en endringskunngjøring hvor du legger til sted for gjennomføring. 

I Doffin vil konsekvensen av at sted for gjennomføring mangler være at kunngjøringen ikke blir synlig hvis man fileterer på lokasjon og kunngjøringen vil bli markert med "ikke angitt" på sted for gjennomføring. Dette vil gjøre det vanskeligere for potensielle leverandører å finne din kunngjøring. 

Må alle avvisningsgrunner fylles ut i kunngjøringsskjema? Det ser ut til å være de samme spørsmålene som i ESPD?

Med de nye kunngjøringsskjemaene innføres felter hvor oppdragsgiver kan begrunne avvisning direkte i skjemaet. Feltet er obligatorisk og skal fylles ut minst én gang i kunngjøringer av konkurranser omfattet av anskaffelsesdirektivet, som ikke gjelder tjenester omfattet av «light»/fleksibelt/enkelt regime.

I de øvrige kunngjøringene er det valgfritt om oppdragsgiver vil fylle ut feltene om avvisningsgrunner i kunngjøringen.

Opplysninger om avvisningsgrunner fylles ut ved at oppdragsgiver velger en avvisningsgrunn fra en forhåndsdefinert liste i felt (BT-67(a)) og fyller ut en beskrivelse av valgt avvisningsgrunn og dokumentasjonskravet i et tekstfelt (BT-67(b)).

Vi jobber med å få til en bedre visning av dette i Doffin.

Jeg finner min kunngjøring kun på Doffin, og usikker på om den er publisert på TED?

Kunngjøringer over terskelverdi publiseres først på TED, deretter på Doffin, så dersom kunngjøringen er tilgjengelig på Doffin, betyr det at den er publisert på TED. Vi jobber med å få på plass en lenke fra Doffin-kunngjøringen til TED-kunngjøringen.

Hvilket kunngjøringsskjema skal jeg velge?

Vi har laget en oversikt over de nye kunngjøringsskjemaene og gruppert dem etter forskrift: liste over nye kunngjøringsskjemaer

Hvorfor er skjema for konkurranser under terskelverdi så like skjema for konkurranser over terskelverdi?

Dessverre er skjemaene for under terskelverdi forsinket fra EU-kommisjonen, og nye Doffin støtter kun eForms og ikke de gamle formatene. Som en mellomløsning har vi derfor klonet skjemaene for over terskelverdi. Vi er klar over at dette ikke fungerer optimalt, og jobber med å få på plass en ny og bedre versjon veldig snart.

Hvilket skjema skal benyttes for frivillig kunngjøring?

Skjemaet for kunngjøring av nasjonale konkurranser, altså under terskelverdi, kan også benyttes for frivillig kunngjøring på Doffin.

Jeg får ikke valgt klageorgan under "Ytterligere opplysninger"?

Man må først registrere klageorganet som en organisasjon under "Organisasjoner". Deretter blir klageorganet tilgjengelig i nedtrekksmenyen.

Jeg skal kunngjøre en rammeavtale, men vet ikke hvilken type jeg skal velge?

Under kategorien Rammeavtale får jeg opp følgende valg:

  • Ingen
  • Rammeavtale med gjenåpning av konkurranse
  • Rammeavtale uten å gjenåpne konkurranse
  • Rammeavtale, delvis uten gjenåpning og delvis med gjenåpning av konkurranse

Disse punktene kan "oversettes" til følgende (i samme rekkefølge):

  • Ikke rammeavtale
  • Rammeavtale, avropsform minikonkurranse
  • Rammeavtale, rangert
  • Rammeavtale, kombinasjon av rangering og minikonkurranse

Se også informasjonsside om nye kunngjøringsskjemaer.

Oppdatert: 23. januar 2024

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.