Behovsveileder bestillingsløsning og katalogverktøy

Hva er lurt å tenke igjennom før anskaffelse av bestillingsløsning og katalogverktøy? Hvilke krav og regler skal legges i hvilke dokumenter?

Kilde: DFØ

Behovsveilederen er ment som inspirasjonsdokument under forberedelsene når virksomheten skal anskaffe bestillingsløsning og/eller katalogverktøy. Den går igjennom utfordringer, muligheter og gevinster ved systemstøtte i de ulike stegene som dekkes av et bestillingsverktøy. Basert på disse vurderingene anbefales krav som kan gjenfinnes i spesifikasjonsskjemaet. I tillegg peker veilederen på regler for anskaffelsen som bør gjenfinnes i konkurransegrunnlaget og i SSA-bilagene. I siste kapittel gir den noen tips for den praktiske gjennomføringen av konkurransen.

Verktøyet er i bruk på følgende sider
Oppdatert: 30. januar 2023

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord