Konkurransegrunnlag og behovsspesifikasjon

Justervesenets konkurransegrunnlag og behovsspesifikason er gode eksempler på hvordan man kan legge til rette for bruk av leverandørens kompetanse i et innovativt smidig systemutviklingsløp.

Justervesenet anskaffet høsten 2017 utvikling av ny saksbehandlerløsning. De valgte å benytte anskaffelsesprosedyren Konkurransepreget dialog, og SSA-S som kontraktsmal for leveransen. 

Justervesenet fikk finansiering gjennom medfinansieringsordningen, noe som stiller strenge krav til overholdelse av tidsestimater og økonomiske rammer. Prosjektet har vært kjennetegnet ved en veldig god lederforankring helt fra starten av og det ligger godt an til å bli ferdig i løpet av 2018, som er i henhold til plan.

Oppdatert: 12. desember 2022

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.