Beskrivelsessystem bygg og anlegg NS 3420

NS3420 brukes til å utarbeide beskrivelser og mengdelister i forbindelse med konkurransegrunnlag, kalkulasjon av forespørsler og under utførelses-og avviklingsfasen av byggeprosjekter.

Kilde: Standard Norge

Standarden inneholder krav til materialer og utførelse. Kravene kan brukes til å bedømme kvaliteten på byggearbeider. Standarden kan være et navigasjonsverktøy for å finne fram til europeiske material- og utførelses­standarder (tekst hentet fra Standard Norge). 

Oppdatert: 18. juni 2021

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord