Kontrollskjema for koordinator i utførelsesfasen

Undervisningsbygg har utarbeidet et skjema for koordinator i utførelsesfasen (KU). Skjemaet er en sjekkliste for kontroll av at arbeidet med sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) er utført før oppstart på byggeplass og ved avslutning av arbeidene.

Kilde: Undervisningsbygg

Sjekklisten ivaretar kravene i byggherreforskriften samt spesielle krav Undervisningsbygg setter. Det forutsettes at avtale som angir KUs ansvarsområde er inngått mellom byggherre (BH) og KU.

Kontrollskjemaet er hjelpemiddel for KU i arbeidet. Listen skal ikke oppfattes som komplett, men må gjennomgås, kompletteres og tilpasses det konkrete prosjekt.

Det forutsettes at avvik utdypes i egne rapporter og legges som vedlegg til kontrollskjemaet.

 

 

Verktøyet er i bruk på følgende sider
Oppdatert: 7. juni 2022

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord