Kontrollskjema for koordinator i utførelsesfasen

Undervisningsbygg har utarbeidet et skjema for koordinator i utførelsesfasen (KU). Skjemaet er en sjekkliste for kontroll av at arbeidet med sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) er utført før oppstart på byggeplass og ved avslutning av arbeidene.

Sjekklisten ivaretar kravene i byggherreforskriften samt spesielle krav Undervisningsbygg setter. Det forutsettes at avtale som angir KUs ansvarsområde er inngått mellom byggherre (BH) og KU.

Kontrollskjemaet er hjelpemiddel for KU i arbeidet. Listen skal ikke oppfattes som komplett, men må gjennomgås, kompletteres og tilpasses det konkrete prosjekt.

Det forutsettes at avvik utdypes i egne rapporter og legges som vedlegg til kontrollskjemaet.

 

 

Oppdatert: 12. desember 2022

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.