Måling og oppfølging av en anskaffelse

Verktøyet kan brukes til å følge opp og måle resultater av anskaffelsen.

Verktøyet er ment for å brukes kontinuerlig gjennom hele kontraktsperioden, og skal gi svar på:

  • Får vi de resultatene vi ønsker av denne anskaffelsen, og leverer avtalemotparten innenfor de avtalte rammene?
  • Er det områder hvor vi bør iverksette tiltak for å få de ønskede effekter av anskaffelsen?

Verktøyet kan brukes av kontrakts- / leverandøransvarlig ved oppfølging av leverandør med stor omsetning eller kritisk leveranse.

For en mindre avtale vil det være lite hensiktsmessig å bruke store ressurser på å følge opp en avtale, men dette må vurderes i hvert tilfelle.  Antallet kategorier som følges opp og antall måleparametere vil derfor variere fra avtale til avtale.

Verktøyet baserer seg på bruk av mål – og styringsindikatorer (i privat næringsliv ofte kalt for Key Performance Indicators (KPI)) som hjelpemiddel til å måle resultatene. Verktøyet inneholder en introduksjonstekst til emnet KPI og deretter gis det mulighet til å etablere egne indikatorer for å måle resultatene av anskaffelsen. Verktøyet gir også grafer som viser utvikling samt tiltakslister for prioriterte områder.

Verktøyet er laget i Microsoft Excel og består av selve verktøyet som skal fylles ut samt en veiledning til hjelp for utfyllingen. Selve verktøyet inneholder også en del veiledende informasjon. I tillegg er det utarbeidet et ferdig utfylt eksempel.

Oppdatert: 12. desember 2022

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.