Rammeavtalen (SSA-R)

SSA-R er en enkel overbygningsavtale med mulighet til å gjøre avrop på de enkelte SSA-ene.

Kilde: DFØ

Bilaget til SSA-R er endret og finnes derfor i 2018-versjon. Selve avtalen er sist revidert i 2015.

Behov som kan dekkes over rammeavtalen skal beskrives på overordnet nivå i bilag til rammeavtalen.

Når rammeavtalen egner seg

  • Dersom du skal kjøpe tjenester/varer over en gitt periode (og ikke som et engangskjøp) og/eller kjøpsomfanget er noe uvisst egner rammeavtaler seg bedre enn ordinære kjøpsavtaler.
  • Dersom det er behov for konsulenttjenester til mer enn én leveranse eller ett oppdrag egner rammeavtalen seg bedre enn SSA-B og SSA-O.

Nærmere beskrivelse av hva som skal kjøpes spesifiseres i bilag 1 til den enkelte tildelingskontrakt/SSA i forbindelse med hvert avrop.

Øvrige bilag til både rammeavtalen og underliggende tildelingskontrakter/SSA'er skal være ferdig utfylt ved inngåelse av rammeavtalen.

Ved SSA-B og SSA-B enkel, vil bilag 1 kun inneholde en overordnet beskrivelse av bistanden som skal ytes (og ikke klart definerte krav).

Spørsmål?

Har du spørsmål til noe av innholdet på denne siden, ta gjerne kontakt med Charlotte Lindberg på ssa-post@dfo.no.

Oppdatert: 12. desember 2022

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord