Seriøsitetsbestemmelser for bygg- og anleggskontrakter og sjekkliste for oppfølging

Felles kontraktsbestemmelser for å motvirke sosial dumping og arbeidslivskriminalitet i bygg- og anleggskontrakter. Det er også utviklet en sjekkliste til hjelp for å følge opp de felles kontraktsbestemmelsene.

Kilde: DFØ, BNL, Fellesforbundet, KS

Kontraktsbestemmelsene skal bidra til å motvirke sosial dumping og arbeidslivskriminalitet i offentlige bygg- og anleggskontrakter.

Kontraktsbestemmelsene stiller blant annet krav til faglærte håndverkere og lærlinger i prosjektene, HMS-kort, krav til lønns- og arbeidsvilkår og begrensninger i adgangen til bruk av underleverandører. Kontraktsbestemmelsene skal brukes i sin helhet som et vedlegg til kontrakten. 

DFØ, KS, Byggenæringens Landsforening (BNL) og Fellesforbundet har sammen utarbeidet bestemmelsene. Sist oppdatert desember 2020, da med kun mindre tekniske justeringer. 

Sjekklisten er ment som et hjelpemiddel for å sikre oppfølging av kontraktsbestemmelsene. 

Oppdatert: 12. desember 2022

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.