Digital kvalifisering prosess (EHF)

Prosessen benyttes for å få oversikt over de leverandørere tilbyder skal sende forespørsler til. For leverandør er dette en måte å gjøre seg tilgjengelig for oppdragsgiver for å få tilsendt forespørsler i DPS.  

Prosess Definisjon Dokument (PDD) DFØ ANS

1. Informasjon

Prosess navn Digital kvalifiseringsprosess  
Prosess ID X.3.2 kvalifisere leverandører
Organisasjon DFØ-ANS
Prosess eier  
Henvendelser Jan Mærøe

2. Historikk

Versjon Dato Endring Forfatter/Rolle
1.0 2020.08.21 Dokument etablert Petter Vinje
1.0 2023.10.20 Tekstredigering Jan Mærøe
       
       

3. Om prosessen

Dette er en prosess hvor leverandør sender inn svar på kravene til oppdragsgiver for å kunne kvalifisere seg for anskaffelsen. Dersom han er kvalifisert mottar han en bekreftelse på dette. Hvis ikke kan du rette opp feil og kvalifisere på nytt dersom det er en DPS prosess

4. Bruk av KI/AI

Hvis du har kompetanse på kunstig intelligens (KI) / artificial intelligence (AI), og ser muligheter for å forbedre denne prosessen ytterligere, vil vi gjerne ha en tilbakemelding/innspill fra deg om hvordan det kan gjøres. 

Innspill sendes til EHF@dfo.no. Merk melding med KI + navn på prosessen. Når vi mottar innspill, gjennomgår vi dem og legger dem inn fortløpende i den aktuelle prosessdefinisjonen.

5. Brukere og deres behov

Oppdragsgivere trenger prosessen når de skal redusere antall tilbydere. I DPS benyttes prosessen for å få oversikt over de leverandører man skal sende forespørsler til.  

For leverandør er dette en måte å gjøre seg tilgjengelig for oppdragsgiver for å få tilsendt forespørsler i DPS.  

6. Formål

Ha mulighet til å redusere antall tilbydere i en anskaffelse. Kvalitetsikre om krav for å kunne delta i en konkurranse er innfridd før selve besvarelse og innsendelse av konkurransedokumenter har funnet sted. Og kunne ha en leverandørdatabase for å kunne sende forespørsler i henhold til DPS. Kunne sjekke krav som er stilt.  

7. Mål

  • Få en digital, effektiv kvalifiseringsprosess.  
  • Likebehandling av alle leverandører.  
  • Sikre tilstrekkelig informasjon for å kunne sjekke bevis i henhold til krav.

8. Fordeler/gevinster

Oppdragsgiver: Mye mer effektiv prosess – sparer tid og ressurser. Riktig dokumentasjon fra leverandør. Informasjon innhentes kun én gang – «Once only principle». Ved bruk av maskinlesbare formater (EHF) i transaksjonene kan systemet foreta en automatisk evaluering av oppfyllelse av krav stilt i kvalifiseringen.  Legger til rette også for en automatisert bevisinnhenting (eBevis prosess) fra offentlige databaser. 

Leverandør: Mer effektiv prosess – redusert bruk av tid og ressurser når system automatisk fyller ut de krav som oppdragsgiver stiller. Synliggjøre sin interesse overfor oppdragsgiver. Spesielt ved DPS.

Samfunnsgevinst: Enten redusert bruk av ressurser og/eller økt produktivitet - utføre andre/flere oppgaver

9. Definisjoner/forkortelser

DPS (Dynamic Purchasing System) = Dynamisk innkjøpsordning

10. Utløsere og forutsetninger 

Trigger  Beslutning om å benytte to-ledded prosedyre eller DPS
Andre forutsetninger

Kompetanse på prosdyrevalg og bruk av digitale verktøy

​​11. Input og leverandører

Input Avleverende prosess:  Leverandør/avsender - organisasjon Referanse
Anskaffelsesdokumenter  X.3.1.6 Tilgjengligjøre/sende anskaffelsesdokumenter   Oppdragsgiver  
       

12. Deltakere

Beskrivelse av roller

Organisasjon Rolle Forkortelser Kommentarer
Oppdragsgiver  Person O-per   
Oppdragsgiver  System O-sys  
Leverandør Person L-per   
Leverandør System L-sys  
       

13. Prosessdiagram

Digital kvalifiseringsprosess
xlsx 188.36 KB

14. Aktiviteter

IDAktiviteterAnsvarBeskrivelseKP (x)Kommentar
 1. Fyll inn tilsendt EHF ESPD request og andre dokumenter som kreves i kvalifiseringen L-per   
 2. Kvalifiseringsdokumenter sent L-sys   
 3. Generer en bekreftelsesmelding O-sys   
 4. Sjekk bevis i offentlige eller private databaser O-sys/O-per   
 5. Kvalifisering mottaksbekreftelse er mottatt L-sys   
 6. Motta respons L-sys   
 7. Kvalifisere på nytt i DPS L-per   
 8. Besvar anskaffelsesdokumenterL-per  Legg inn standard klassifiseringskode UNSPSC for varer og tjenester i EHF tilbudskatalog
      

15. Sjekkpunkter

Akt. nr. Hva som skal kontrolleres, måles Hvordan det skal gjøres Hvorfor det er nødvendig
4. Sjekk bevis i offentlige eller private databaser  Krav oppdragsgiver har stilt for å kunne kvalifisere seg inn.  Benytte eBevis tjenesten som automatisk sjekker bevis i offentlige databaser.  Unngå blant annet arbeidslivskriminalitet. Og sikre god soliditet i leverandørmassen.
       

16. Output og bruker

Output Mottakende prosess: Navn på prosess. Dersom prosessen har et navn og en ID sett inn dette. Mottaker/bruker Referanse
Leverandører innlag i kvalifiseringsdatabase.   X.3.4.8 Send inn tilbud.  Oppdragsgiver  
Leverandører innlag i kvalifiseringsdatabase.   X.3.1.6Tilgjengligjøre/sende anskaffelsesdokumenter (DPS). Leverandør  
       

17. Sluttkriterier

Nei

18. Unntak og alternativer

Hvor Unntak - betingelser og endring
Nei  

​​​​​​19. Risiko

AktivitetRisikoSannsynlighetAlvorlighetMetode for å forebyggeTiltak hvis risiko oppstår
Ingen     

20: Behov for støtte

Støtte Forklaring/Lenker
Behov for prosessopplæring.  
Behov for systemopplæring  

21. Kobling til spesifikasjoner (EHF / PEPPOL BIS)

EHF ESPD: https://anskaffelser.dev/preaward/g2/spec/

22. Ytterligere informasjon

Nei

23. Vedlegg

Nei

Oppdatert: 12. januar 2024

Kontakt

e-post: ehf [at] dfo.no (ehf[at]dfo[dot]no)

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.