EHF avansert ordre prosess

En oppdragsgiver har et behov og sender en ordre til sin leverandør. Leverandøren gir et ordresvar som enten bekrefter hele ordren eller har avvik. Da kan oppdragsgiver akseptere avviket, foreta en endring av ordren, eller kansellere ordren.

Prosess Definisjon Dokument (PDD) DFØ ANS

1. Informasjon

Prosess navn EHF avansert ordre prosess
Prosess ID X.4.2.2 Bestille varer og tjenester
Organisasjon Digitaliseringsdirektoratet
Prosess eier Jan Mærøe
Henvendelser Jan Mærøe

2. Historikk

Versjon Dato Endring Forfatter/Rolle
1.0 2020.04.28 Opprettelse Jan Mærøe
1.0 2023.10.20 Tekstredigering Jan Mærøe
       
       

3. Om prosessen

En oppdragsgiver har et behov og sender en ordre til sin leverandør. Leverandøren gir et ordresvar som enten bekrefter hele ordren eller har avvik. Da kan oppdragsgiver ente akseptere avviket, foreta en endring av ordren, eller kansellere ordren.

4. Bruk av KI/AI

Hvis du har kompetanse på kunstig intelligens (KI) / artificial intelligence (AI), og ser muligheter for å forbedre denne prosessen ytterligere, vil vi gjerne ha en tilbakemelding/innspill fra deg om hvordan det kan gjøres.

Innspill sendes til EHF@dfo.no. Merk melding med KI + navn på prosessen. Når vi mottar innspill, gjennomgår vi dem og legger dem inn fortløpende i den aktuelle prosessdefinisjonen.

5. Brukere og deres behov 

Brukere: Oppdragsgiver og leverandør av varer og tjenester. Transportør. (pakkseddel basert på ordre)

Bruksområde: Kan brukes ved vare og tjenestekjøp basert på katalog eller punch-out.

6. Formål

Prosessen hjelper oppdragsgiver og leverandør i å finne riktig varer og tjenester – optimalisere bestillingsprosessen. Sikre dokumentasjon av det oppdragsiver og leverandør gjør. Effektivserer komplekse bestillingsprosesser ved at systemet støtter deg både når det gjelder bestilling, endring, kansellering og bekreftelse. Danner grunnlag for senere prosesser – varemottak, automatisert mottak av faktura. Danner grunnlag for planleggingsfasen.

7. Mål

Gjøre all manuell kommunikasjon overflødig ved at man kommuniserer via systemet.

8. Fordeler/gevinster

For oppdragsgiver: Ved å bruke et system reduseres tidsbruken. Kan dokumentere alle prosesstrinn som er utført - viktig ved revisjon, kontroll. Du sikrer at bestillingen har den rette kvalitetene – slipper returer. Man kan lage statistikker som kan gjøre planlegging av enklere. Forsyner faktura med bestillingsnummer som gjør fakturamatch mulig.

For leverandører: Sikrer kvalitet i bestillingsprosessen og unngår dermed feil som medfører returer og andre komplikasjon som igjen fører til økt tidsbruk og kostnader.

Samfunnsgevinst: Enten redusert bruk av ressurser og/eller økt produktivitet - utføre andre/flere oppgaver

9. Definisjoner/forkortelser

Nei.

10. Utløsere og forutsetninger

Trigger Prosessen starter når et behov oppstår (trigger). Bestiller får beskjed fra en i organisasjonen om at de trenger noe
Andre forutsetninger
  • I denne prosessen må katalog være lagt inn i søkemotoren i bestillingsystmet, eller lagt opp en lenke til en punch-out løsning hos leverandør.  
  • Virksomheten bør ha en godkjenningsløsning tilknyttet prosessen. Virksomheten kan ha definerte grenser for bestillinger som godkjennes.   
  • Må velge ut personer til rollene som bestiller, varemottaker og godkjenner.
  • Virksomheten må ha gjort konteringsinformasjon tilgjengelig i systemet for bestiller.
  • Fordi innføring kan være krevende bør det gjennomføres en grundig kartlegging av endringsbehov. Det bør etableres KPIer og rapportering av KPI til ledelsen for at løsningn skal utbres i hele virksomheten.

11. Input og leverandører

Input Avleverende prosess: Navn på prosess + ID dersom den er definert og navngitt. Hvis ikke, la den stå tom Leverandør/avsender - organisasjon Referanse

Funnet varer og tjenester fra katlog eller punch-out via sin søkemotor

Katalogprosessen, puch-out prosessen.

Internt

 
       

12. Deltakere

Beskrivelse av roller

Organisasjon Rolle Forkortelser Kommentarer
Oppdragsgiver Behovshaver o-beh  
Oppdragsgiver Bestiller o-bes  
Oppdragsgiver Goskjenner o-god  
Oppdragsgiver Avtaleforvalter o-avf  
Leverandør   l  
Leverandør Person l-per  
Leverandør System l-sys  
       

13. Prosessdiagram

Dersom du har Visio og ønsker å bruke/redigere diagrammet:

  • Høyre-klikk på diagrammet.
  • Klikk "Visio-objekt".
  • Klikk "Rediger" eller Åpne" diagram i Visio.
ehf_avansert_ordreprosess.xlsx
xlsx 476.55 KB

14. Aktiviteter

ID Aktiviteter Ansvar Beskrivelse

KP (x)

Kommentar
  1. Kontere og godkjenne bestilling.

o-bes

>Påfør konteringsinformasjon
>Godkjenne

X

 
 

2. Send en ny ordre med varer og/eller tjenester eller endre en eksisterende ordre

o-bes

 

 

 
  3. Behandle innkommende ordre og sjekk tilgjengelighet og tilrettelegg for en bekreftelse

l-sys

Systemspesifikk

 

 
  4. Lag en ordrebekreftelse basert på tilgjengelige varer og tjenester.

l-sys

Systemspesifikk

 

 
  5.Send negativ bekreftelse

l-sys

Systemspesifikk

 

 
  6. Send en bekreftelse uten endring.

l-sys

Systemspesifikk

 

 
  7. Send ordrebekreftelse med endring.

l-sys

Systemspesifikk

 

 
  8. Motta ordrebekreftelse

o-bes

 

X

 
  9. Prosesser ordrebekreftelse og sammenlign med sendt ordre.

o-sys

Systemspesifikk

X

 
  10. Lagre ordrebekreftelse

o-sys

Systemspesifikk

 

 
  11. Oppdatere ordre med endring

o-sys

Systemspesifikk

 

 
  12. Lagre ordrebekreftelse

o-sys

Systemspesifikk

 

 
  13. Evaluer endring mot opprinnelig ordre

o-bes

 

 

 
  14. Forbered kanselering av ordre

o-sys

Systemspesifikk

 

 
  15. Send ordreavslag

o-sys

Systemspesifikk

 

 
  16. Fjerne ordre fra system.

l-sys

Systemspesifikk

 

 
  17. Forbered endringsordre

o-sys

Systemspesifikk

 

 
  18. Send endringsordre

o-sys

Systemspesifikk

 

 
  19. Evaluer oppdragsgivers forslag for endring av ordre

l-per

 

 

 
  20. Send en positiv ordrebekreftelse

l-sys

Systemspesifikk

 

 
  21. Send en negativ ordrebekreftelse

l-sys

Systemspesifikk

 

 
  22. Slett ordre i system.

o-sys

Systemspesifikk

 

 
  23. Lagre ordrebekreftelse

o-sys

Systemspesifikk

 

 
  24. Oppdater ordre med endringene

o-sys

Systemspesifikk

 

 

15. Sjekkpunkter 

Akt. nr. Hva som skal kontrolleres, måles Hvordan det skal gjøres Hvorfor det er nødvendig

1

Sjekke verdi i henhold til godkjenningsprosess..

I henhold til regler i bestillingssystem

Attestering/budsjettfullmakt vedtatt skal følges.

8

Sjekk at leverandør har respondert på ordre sendt eller endringsordre sendt.

Sjekk status i ordreoversikt.

For å sikre at prosessen ikke forsinkes unødvendig.

9

Kontroller om endring på opprinnelige ordre er akseptabel.

Sjekk om forslag på ny vare og tjeneste er akseptabel.

Sikre at behov blir dekket. (riktig kvalitet, pris)

16. Output og bruker

Output Mottakende prosess: Navn på prosess. Dersom prosessen har et navn og en ID sett inn dette. Mottaker/bruker Referanse

Oppdatert ordre klar for mottak

Vare/tjenestemottak

o  

Grunnlag for mottak av faktura

Fakturaprosess

o  
       

17. Sluttkriterier

Leverandør og oppdragsgiver er enig om leveranse av varer/tjeneste.

18. Unntak og alternativer

Hvor Unntak - betingelser og endring

Aktivitet 1 Hvis bestiller ikke finner varen eller tjenesten i søkemotoren.

Da må man på manuell behandling.

19. Risiko

Risiko Sannsynlighet Alvorlighet Metode Tiltak

Får ikke svar fra leverandør

Lav

Kan være kritisk

Manuell kontroll

Ringer, sender mail, etc.

20. Behov for støtte

Støtte Forklaring/Lenker

Kun behov for ordinær opplæring i bruk av system.

 

Aktivtet 1: Kan være behov for faglig bistand ved bestilling av spesielle varer og tjenester.

 
   

21. Kobling til spesifikasjoner (EHF / PEPPOL BIS)

Lenke: https://anskaffelser.dev/postaward/g3/spec/

Lenke: https://docs.peppol.eu/poacc/upgrade-3/

22. Tilleggsinformasjon

For analyse av bestillinger kan standard klassifiseringskode UNSPSC benyttes.

23. Vedlegg

Nei.

Oppdatert: 12. januar 2024

Kontakt

e-post: ehf [at] dfo.no (ehf[at]dfo[dot]no)

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.