EHF punch-out prosessen

Oppdragsgiver logger seg inn i sitt bestillingssystem, søker ønsket vare og klikker på lenken til leverandørens nettbutikk (punch out system). 

Kilde: DFØ

Prosess Definisjon Dokument (PDD) DFØ ANS

1. Informasjon

Prosess navn EHF punchout prosess 
Prosess ID X.4.2.2 Bestille varer og tjenester
Organisasjon Digitaliseringsdirektoratet
Prosess eier Jan Mærøe
Henvendelser Jan Mærøe

2. Historikk

Trigger Behov for varer og/eller tjenester.  
Andre forutsetninger

Leverandørens bestillingsystem må ha innført punch-out funksjonalitet. Vær oppmerksom på at ved å stille krav om denne prosessen i konkurranser kan ha en konkurransevridende effekt da ikke alle leverandører har ressurser til å utvikle en slik løsning.  

Bestillere hos oppdragsgivere må være kjent med leverandørens nettbutikk

3. Om prosessen

I punch out prosessen logger oppdragsgiver seg inn i sitt bestillingssystem, søker ønsket vare og klikker på lenken til leverandørens nettbutikk (punch out system). Oppdragsgiver søker etter varer og/eller tjenester i leverandørens nettbutikk og legger disse i handlkurv. Når oppdragsgiver har funnet alle varer eller tjenester klikker han på knappen som skal sende handlekurven over til sitt bestillingssystem.  Handlekurven lagres i oppdragsgivers system. Neste prosess er ordreprosess.  

4. Brukere og bruksområde (hvem og når)

Oppdragsgiver kan benyttes ved kjøp av komplekse varer og/eller tjenester som må skreddersys i leverandørens system, for eksempel konfigurering av PC.

5. Formål

Sikre god maskinlesbar informasjon fra leverandørenes system inn i eget bestillingssystem ved bruk av standard format.  

6. Mål

  • Tilstrekklig informasjon for å kunne sende en EHF ordre 
  • Tilstrekkelig informasjon for å matche EHF faktura med EHF ordre.   
  • Muliggjøre innsamling og bruk av data i analyser.  
  • Synlighet, transparens i bestillingsprosessen.  

7. Gevinster

Oppdragsgiver: Økt kvaliltet i informasjonen vil redusere bruk av tid, ressurser og risiko for feil. Ledelsen får mulighet til bedre planlegging og kontroll.   

Leverandører: Sparer tid ved at oppdragsgiver benytter leverandørens informasjon i etterfølgende prosesser.  

Samfunnsgevinst: Enten redusert bruk av ressurser og/eller økt produktivitet - utføre andre/flere oppgaver

8. Definisjoner/forkortelser

Punch out er det samme som round trip.  

9. Startkriterier/forutsetninger

Trigger Behov for varer og/eller tjenester.  
Andre forutsetninger

Leverandørens bestillingsystem må ha innført punch-out funksjonalitet. Vær oppmerksom på at ved å stille krav om denne prosessen i konkurranser kan ha en konkurransevridende effekt da ikke alle leverandører har ressurser til å utvikle en slik løsning.  

Bestillere hos oppdragsgivere må være kjent med leverandørens nettbutikk

10. Input og leverandører

Input Avleverende prosess: Navn på prosess + ID dersom den er definert og navngitt. Hvis ikke, la den stå tom Leverandør/avsender - organisasjon Referanse
Behov   Oppdragsgiver  
       

11. Deltakere

Beskrivelse av roller

Organisasjon Rolle Forkortelser Kommentarer
Oppdragsgiver Behovshaver o-beh  
Oppdragsgiver Bestiller o-bes  
Oppdragsgiver System o-sys  
Leverandør System l-sys  
Leverandør Person l-per  

12. Prosessdiagram

EHF punchoutprosess
xlsx 179.99 KB

13. Aktiviteter

ID Aktiviteter Ansvar Beskrivelse

KP (x)

Kommentar
  1. Logg inn i bestillingsystem og klikk punch out  o-bes      
  2. Punch out sesjon åpnes baser på innloggingsurl og avtalevarer vises i søkemotor. l-sys      
  3. Fyll handlekurv basert på søkemotorresultat og avslutt handleprosess o-bes      
  4. Forbered forsendelse av varer til oppdragsgivers bestillingssystem.  Lagre bestilling i systeme l-sys      
  5. Returner oppdragsgiver til sitt eget bestillingssystem og lukk sesjonen i systemet  l-sys     Her må en såkalt hook-url benyttes
  6. Handlekurv mottas i bestillingssystemet til oppdragsgiver o-sys      
  7. Lagre varer i bestillingssystemet og klargjør for forsendelse av EHF ordre  o-sys      
           

14. Kontrollpunkter og målinger

Akt. nr. Hva som skal kontrolleres, måles Hvordan det skal gjøres Hvorfor det er nødvendig
  Nei    
       

15. Output og mottaker/bruker

Output Mottakende prosess: Navn på prosess. Dersom prosessen har et navn og en ID sett inn dette. Mottaker/bruker Referanse
Varer lagret i oppdragsgivers bestillingssystem  Ordreprosess (er definert)  Oppdragsgiver/system   
       

16. Sluttkriterier

Varer og tjenester må være i henhold til avtale.  

17. Unntak/spesielle hensyn

Hvor Unntak - betingelser og endring
Nei  
   

18. Risiko

Risiko Sannsynlighet Alvorlighet Metode Tiltak
Nei        
         

19: Behov for støtte

Støtte Forklaring/Lenker
Opplæring i bruk av leverandørers systemer.    
   
   

20. Lenke til EHF/PEPPOL BIS Spesifikasjon.

Lenke: https://anskaffelser.dev/postaward/g3/spec/

21. Tilleggsinformasjon

Nei

22. Vedlegg

Nei

Oppdatert: 8. desember 2022

Kontakt

e-post: ehf [at] dfo.no

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.