Veileder om kjøp av tolketjenester

Veiledning i å anskaffe kvalifiserte tolker som tilfredsstiller kravene i ny lov om offentlige organers ansvar for bruk av tolk mv. (Tolkeloven) som trer i kraft i 2022. Veilederen inneholder også en tolkefaglig ABC for innkjøpere.

Kilde: IMDI

Veilederen egner seg for innkjøpere i offentlig sektor som har anskaffelsesfaglig kompetanse men trenger kunnskap om tolketjenester og hvordan tolkemarkedet fungerer. Veilederen er rettet mot det tolkefaglige behovet hos målgruppen.

Oppdatert: 26. januar 2022

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord