Anskaffelsesprosessen steg for steg

Kontraktsoppfølging

Endring av kontrakt

Gjennom oppfølging av leveranser, leverandøren og avtalen kan det bli behov for å gjøre endringer og tilpasninger i avtaleforholdet.

Flere mindre endringer kan i sum bli en ulovlig vesentlig endring og i realiteten ulovlig direkte anskaffelse.

Ønskede endringer i avtaleperioden

Gjennom en løpende dialog med leverandøren vil det komme opp behov for å endre og tilpasse inngått avtale. Behovet kan både oppdragsgiver og leverandør ha. Det er da viktig å avklare om dette faktisk er en endring som du lovlig kan gjennomføre eller ikke.   Du må vurder om dette er en vesentlig endring eller ikke.  

Tommelfingerregel

Ville andre leverandører vært interessert i å være med på den opprinnelige konkurransen dersom de hadde visst om endringen? Eller ville en annen leverandør ha vunnet konkurransen dersom endringen innebærer at evalueringen av tildelingskriteriene ville blitt anderledes? Hvis du svarer JA på et av disse spørsmålene, så er det stor sannsynlighet for at det er en vesentlig endring av kontraktsforpliktelsens, som du ikke lovlig kan gjennomføre.

Det er imidlertid noen endringer som likevel er tillatt å gjennomføre dersom dere har hjemmel til det, jf FOA kapittel 28. Dette gjelder nødvendige tilleggsleveranser under visse forutsetninger, endringer som oppdragsgiver ikke kunne forutse under visse forutsetninger.

Se mer om lovlige endringer i FOA § 28-1. Det er viktig å huske på at dette er snevre unntakshjemler som skal tolkes restriktivt, da du her inngår tilleggskontrakt uten å avholde konkurranse.

Endringer som følge av manglende kontraktsoppfølgelse

Det kan også skje endringer i leveransen og kontraktsforpliktelsene som følge av manglende oppfølgning. Dette kan være uønskede endringer som følge av at leverandøren leverer noe annet enn avtalt, tar en høyere pris enn avtalt ol.

Tilsvarende fra oppdragsgivers side, at det bestilles andre ytelser enn det som er avtalt. Dette kan fort lede til at det i realiteten burde vært inngått en ny avtale på disse områdene.

Oppdatert: 14. februar 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.