Fellesavtale for PC-utstyr

Fellesavtale for PC-utstyr

Statens innkjøpssenter har igangsatt en anskaffelsesprosess for å inngå en statlige fellesavtale for PC-klienter, PC-skjermer og annet tilhørende utstyr.

Den nåværende fellesavtalen for PC-klienter med tilhørende utstyr er gyldig til og med 19. november 2022, og nåværende statlige fellesavtale for PC-skjerm er gyldig til og med 4. desember 2022. Det er derfor behov for å igangsette en anskaffelsesprosess for å etablere en ny statlig fellesavtale på dette området. Statens innkjøpssenter har besluttet at den nye statlige fellesavtalen for PC-utstyr skal inkludere både PC-klienter og PC-skjermer med tilhørende utstyr i samme fellesavtale.

Status

Konkurransen om den statlige fellesavtalen for PC-utstyr har blitt trukket. Etter Statens innkjøpssenter sin vurdering forelå det feil og uklarheter i konkurransegrunnlaget som ikke kunne rettes på annen måte enn ved å avlyse konkurransen og at det derfor forelå en plikt til avlysning.

Konkurransen ble kunngjort på nytt 23. oktober 2022. Ny frist for å stille spørsmål er satt til 15. november 2022, kl. 12.00. Tilbudsfristen er satt til 25. november 2022, kl. 12.00.

Dette medfører dessverre en forsinkelse, og oppstart av kontrakten er nå utsatt til uke 1, 2023. Statlige virksomheter vil bli tilsendt informasjon om prosessen videre.

Effektmål

 • Effektiviseringsgevinst:
  • Det er estimert et øvre nivå for besparelsespotensiale på 15–30 prosent for en ny statlig fellesavtale på PC-utstyr, tilsvarende 35–70 MNOK per år.
  • Utgangspunktet for beregning av det estimerte besparelsespotensialet er en situasjon hvor alle aktuelle statlige virksomheter må inngå avtaler på egen hånd.
  • For å kunne nå det estimerte besparelsespotensialet forutsettes det tilnærmet full deltagelse fra alle aktuelle virksomheter, samt at virksomhetene etterlever vedtatt policy og at de kjøper PC-utstyr innenfor det standardsortimentet som er definert i avtalen.
 • Kvalitetsgevinst:
  • Sikre riktig behovsdekning
  • god kvalitet på produkter og tjenester
  • God opplevd kvalitet på service og reparasjon
 • Samfunnsgevinst
  • Høy grad av tiltredelse på avtalen
  • Økt levetid og brukstid på enhetene bidrar til økt bærekraft og utslipp

Tentativ Fremdriftsplan

MilepælerTidspunkt
Oppstart prosjektQ4 2021
Godkjent konkurransestrategiQ1 2022
Kunngjøring av konkurranseQ4 2022
Tildeling og inngåelse av kontraktQ4 2022
Oppstart og implementering av kontraktQ1 2023

Organisering

 • Prosjekteier: seksjonssjef Ken Patrick, Statens innkjøpssenter
 • Prosjektleder: Nicholas Næss Dvorani, Statens innkjøpssenter
 • Prosjektdeltakere:
  • David Behrens, økonomi/analyse, Statens innkjøpssenter
  • Yngvar Loen Larsen, juridisk, Statens innkjøpssenter
  • Christian Tangene / Bjørn Kummeneje, bærekraft og miljø, divisjon for offentlige anskaffelser

Innkjøpsgruppe

Rekruttering av deltakere til innkjøpsgruppen er gjennomført. Innkjøpsgruppen består av deltakere fra statlige virksomheter som representerer en god bredde i størrelser på virksomheter og spredning i geografisk lokasjon.

Deltakere i gruppen er:

 • Espen Nyhus, Høgskolen i Innlandet
 • Elisabeth Ohm, Klagenemnda for industrielle rettigheter
 • Jan Arne Janssen, Statsforvalterens fellestjenester   
 • Thomas Bjørlin, Bufetat    
 • Vidar Haarberg, Bufetat    
 • Sindre Eide, Havforskningsinstituttet       
 • Torstein Masterbakk, Norges arktiske universitet       
 • Minh Hoang Nguyen, Utlendingsdirektoratet (UDI)
 • Sadeta Halilalgic, UDI       
 • Jannis Jacobsen, Norsk institutt for bioøkonimi (NIBIO)
 • Stine Sørensen, Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS)
Oppdatert: 7. november 2022

Kontakt

 •  IKT-avtaler [at] dfo.no  (Avtaleansvarlig)

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord