Fellesavtale for flyreiser

Mandat, fremdriftsplan og organisering for ny fellesavtale for flyreiser. Siden oppdateres jevnlig.

Status
Under arbeid

Status

 • Veiledende kunngjøring - Anskaffelsesdokumentene er lagt ut til høring på Doffin. Vi oppfordrer leverandører til å gi oss tilbakemelding på dokumentene senest 7. januar 2022, kl. 12:00.
 • Fravalg - Det avklares om enkelte virksomheter tar fravalg fra fellesavtalen. Informasjonsnotat og anskaffelsesdokumentene er sendt til alle virksomhetene. Frist for tilbakemelding er 7. januar 2022.
 • Kunngjøring av konkurranse - Planlagt kunngjøring av konkurransen er januar 2022.

Prosjektmandat

Statens innkjøpsråd, ble den 13. juni 2019 forelagt kategoristrategi for reiseområde, og sluttet seg til handlingsplanens prioriteringer. Flyreiser er et av de prioriterte tiltakene.

Mandat for anskaffelsen er godkjent. Formålet med anskaffelsen er å inngå statlige fellesavtaler for flyreiser, både innenlands og utenlands, som skal dekke statens behov for persontransport i tjenesten.

Forventede effekter av anskaffelsen

 • Utnytter synergier og stordriftsfordeler i tilknytning til flyreiser for statsansatte 
  • Reduserte totale kostnader gjennom bedre avtaledekning (feks. point of sale, bookingklasser og city pair)
  • Reduserte transaksjonskostnader
  • Redusert samlet ressursbruk til forberedelse- og inngåelse av avtaler, samt løpende forvaltning
  • Økt gjennomslagskraft overfor markedet med hensyn til krav (miljø, sosiale, sikkerhet, mm)
  • Økt kvalitet til en lavere pris (feks. økt brukeropplevelse gjennom fast-track)
 • Samfunnsansvar
  • Dreie etterspørsel mot mindre klimabelastende flyreiser 
  • Motvirke arbeidslivskriminalitet, for eksempel lønns- og arbeidsvilkår
 • Bruk av bonuspoeng/fordelskort
  • Bidra til enklere håndheving av forbud mot å bruke bonuspoeng opparbeidet gjennom tjenestereise for private reiser

Statistikk flyreiser

Statens reiseforbruk i 2018 var på 2,4 MRD NOK. Den største enkeltposten avdekket i reisekategorien er flyreiser, estimert til 950 MNOK per år. Innenlandsreiser står for 70% av reisene, men bare 50% av reisevolumet målt i NOK, mens utenlandsreiser utgjør de resterende 50% av reisevolumet i NOK.

Pandemien har ført til en reduksjon i statens reisekostnader. Virksomhetenes egenrapportering viser at reisekostnadene ble redusert med 73% i 2020. Tilsvarende viser SSB sine tall, men er noe høyere enn det som fremgår av statsregnskapet. Det er forventet at reiseforbruket etter pandemien vil øke, men fortsatt være lavere enn før pandemien.

Foreløpig milepælsplan

Milepæler Tidspunkt
Etablert prosjektorganisasjon Q3 2021
Godkjent konkurransestrategi Q4 2021
Godkjent og kunngjort konkurransedokumenter Q1 2022
Valg av leverandør(er) og signert kontrakt Q1 2022
Implementering og oppstart av kontrakt Q1 2022

Organisering

 • Prosjekteier: Seksjonssjef Jan Henrik Skogen/Statens innkjøpssenter
 • Prosjektleder: Frederik Hanses/Statens innkjøpssenter
 • Prosjektdeltagere:
  • David Behrens, seniorrådgiver analyse DFØ/Statens innkjøpssenter
  • Yngvar Loen Larsen, Jurist DFØ/Statens innkjøpssenter
  • Martin Standley, DFØ/Bærekraft og innovasjon
  • Anne Cathrine Jacobsen, DFØ/Prosess

Innkjøpsgruppe

 • Sigbjørn Nerland, NORAD
 • Jostein Strømmen, Domstolsadministrasjonen
 • Gabriel Skofteland, Kystverket
 • Julia Jæger, Nord universitet
 • Nina Lisbeth Knudsen Bjørlo, Politiets fellestjenester (PFT)
 • Leif Oddbjørn Møller, Statens vegvesen
 • Gunn Anny Lauvnes, Stortinget

Kontaktinformasjon

Spørsmål til prosjektet kan rettes på e-post til  Reise@dfo.no eller til prosjektleder: frederik.hanses@dfo.no, mobil: 483 38 193.

Oppdatert: 6. desember 2021

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord