Fellesavtale for kjøp av revisjonstjenester

Fellesavtale for kjøp av revisjonstjenester

Statens innkjøpssenter skal anskaffe en fellesavtale for kjøp av revisjonstjenester. Denne siden inneholder mandat, fremdriftsplan og organisering av anskaffelsen.

Den 7. desember 2022 lanserte Statens innkjøpssenter en kategoristrategi for kontorområdet. Formålet med å utarbeide en kategoristrategi for kontorområdet var å analysere området og identifisere hvilke avtaleområder som er egnet for statlige fellesavtaler, samt belyse gevinstpotensialet og utfordringer knyttet til de enkelte avtaleområdene.

Kategorien består av fire underkategorier med en rekke kontraktsområder:

 • kategori kontordrift
 • kategori profesjonelle tjenester
 • kategori møbler og inventar
 • kategori elektrisk kraft

Revisjonstjenester inngår i underkategorien "profesjonelle tjenester", og er ett av områdene som er identifiser som egnet for en statlig fellesavtale.

Status

 • Prosjektmandat er godkjent.
 • Prosjektgruppe er etablert.
 • Behovskartlegging er gjennomført.

Effektmål

 • Effektivisering
  • Effektivisering av oppfølging og kontroll av offentlige kontrakter.
  • Redusert samlet ressursbruk til forberedelse og inngåelse av avtaler, samt løpende forvaltning.
  • Effektiv behovsdekning for statlige virksomheter.
  • Reduserte transaksjonskostnader.
  • Reduserte totale kostnader gjennom bedre avtaledekning.
 • Samfunnsansvar
  • Motvirke arbeidslivskriminalitet og sosial dumping.
  • Motvirke brudd på menneskerettigheter i leverandørkjeden.
  • Økt gjennomslagskraft overfor markedet med hensyn til miljømessige og sosiale krav, herunder bruk av lærlinger og universell utforming.
 • Konkurranse
  • Tilgang til det statlige markedet for leverandører, spesielt for mindre, lokale aktører som ofte ikke kan levere på større rammeavtaler.
  • Mer effektiv tilgang på et større leverandørmarked for oppdragsgivere.
 • Økonomiske besparelser
  • Gode priser og vilkår som en effekt av å samordne innkjøp innenfor et område med stort volum.
MilepælerTidspunkt
Oppstart av prosjektQ1 2023
BehovskartleggingQ2 2023
MarkedsdialogQ4 2023
Godkjent konkurransestrategiQ4 2023
Veiledende kunngjøringQ1 2024
Kunngjøring av konkurranseQ2 2024
Tildeling og inngåelse av kontraktQ2 2024
Oppstart og implementering av kontraktQ2 2024
Tentativ fremdriftsplan

Organisering

Prosjekteier: seksjonssjef Frederik Hanses / Statens innkjøpssenter

Prosjektleder: Jasmin Naila Mirza / Statens innkjøpssenter

Prosjektdeltakere:

 • Cecilie Trehjørningen, prosjektmedarbeider, Statens innkjøpssenter
 • Yngvar Loen Larsen,  juridisk rådgivning, Seksjon for regelverk og prosess
 • Anne Cathrine Jacobsen, lønns- og arbeidsvilkår, Seksjon for regelverk og prosess
 • Jenny Ählström, menneskerettigheter, Seksjon for bærekraftige anskaffelser

Innkjøpsgruppe:

 • Maria Puhr, Forsvarsbygg
 • Erik Jungeling, Skatteetaten
Oppdatert: 20. september 2023

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.