Fellesavtale for kjøp av revisjonstjenester

Fellesavtale for kjøp av revisjonstjenester

Statens innkjøpssenter planlegger å igangsette en anskaffelsesprosess for en fellesavtale for kjøp av revisjonstjenester.

Statens innkjøpssenter har utarbeidet en kategoristrategi for kontorområdet. Strategien omfatter en handlingsplan med prioriterte avtaleområder innen området.

Kontorkategorien er delt i fire underkategorier: kontordrift, profesjonelle tjenester, møbler og inventar og elektrisk kraft. Revisjonstjenester er plassert i kategori for profesjonelle tjenester.

Her følger en oversikt over relevante kapitler i kategoristrategien hvor revisjonstjenester er omtalt:

Analysene i strategien viser at det er behov for mer ressurser og kompetanse, knyttet til oppfølging og kontroll i offentlige kontrakter. En fellesavtale for kjøp av revisjonstjenester vil derfor ha en positiv effekt for virksomhetene omfattet av innkjøpsordningen.

Nærmere informasjon om anskaffelsen vil bli publisert når prosjektet er igangsatt.

Prosjektet forventes å starte i mars 2023 i henhold til handlingsplan for kategori "profesjonelle tjenester"

Spørsmål kan rettes til prosjektleder Jasmin Naila Mirza.

Oppdatert: 16. februar 2023

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord