Fellesavtale for leie av kjøretøy for persontransport

Fellesavtale for leie av kjøretøy for persontransport

Formålet med anskaffelsen er å dekke statens behov for korttidsleie av kjøretøy for persontransport i tjeneste.

Status

 • Anskaffelsen er kunngjort, og ligger tilgjengelig på Doffin. Vennligst se konkurransedetaljer for informasjon om tilbudsfrist.
 • Evaluering og signering av avtalen er planlagt før sommerferien, dvs. mot slutten av 2. kvartal 2023.

Forventede effekter av anskaffelsen

 • Reduserte transaksjons- og totale kostnader
 • Redusert ressursbruk til forberedelse og inngåelse av avtaler, samt løpende forvaltning
 • Økt gjennomslagskraft overfor markedet med hensyn til krav (miljø, sikkerhet mm)
 • Økt fokus på klimavennlige kjøretøy
 • Klar og tydelig veiledning å forholde seg til ved valg av leie av kjøretøy
 • Ivareta samfunnsansvar             

Handlingsplan

Statens innkjøpsråd sluttet seg sommeren 2019 til kategoristrategi for reiseområdet med anbefalt handlingsplan. Handlingsplanen operasjonaliserer strategien og består av følgende tiltak (i prioritert rekkefølge):

 1. Forankring, etablering og implementering av en overordnet felles statlig reise-/sikkerhetspolicy
 2. Betalingsløsning for reiser og utlegg i staten
 3. Reisebyråtjenester
 4. Flyreise for utvalgte strekninger
 5. Kurs og konferansetjenester
 6. Overnatting
 7. Leiebil

Statlig fellesavtale for reisebyråtjenester er inngått. Øvrige tiltak er i prosess, foruten tiltak 6 som starter senere.

Foreløpig milepælsplan

Milepæler

Tidspunkt

Etablert prosjektorganisasjon

Q1 2021

Godkjent konkurransestrategi

Q3 2021

Veiledende kunngjøring for utkast til anskaffelsesdokumenter Q3 2022

Godkjent og kunngjort konkurransedokumenter

Q1 2023

Valg av leverandør(er) og signert kontrakt

Q2 2023
Implementering og oppstart av kontrakt Q2 2023

Organisering

 • Prosjekteier: seksjonssjef Fredrik Hanses, DFØ, Statens innkjøpssenter
 • Prosjektleder: Bernt Bjørnsen Magnus (innleid konsulent)
 • Prosjektdeltakere:
  • David Behrens, seniorrådgiver analyse ,DFØ, Statens innkjøpssenter
  • Yngvar Loen Larsen, jurist, DFØ, Statens innkjøpssenter
  • Odd Olaf Schei, DFØ, Avdeling for bærekraft og innovasjon
  • Anne Cathrine Jacobsen, DFØ, Seksjon for regelverk og prosess

Innkjøpsgruppe

 • Gabriel Skofteland, Kystverket
 • Leif Oddbjørn Møller, Statens Vegvesen
 • Lene Jensen, Statsforvalterne
 • Kristian Jørgen Gythfeldt, Skatteetaten

Innkjøpsgruppen representerer følgende roller, kompetanse og erfaring:

 • Reisebestiller/brukere av reiseportalen
 • Reiseansvarlig i virksomhet
 • Innkjøpsansvarlig
 • Erfaring med anskaffelser og implementering av leiebil
 • Erfaring som avtaleforvalter innen reiseområdet
Oppdatert: 20. april 2023

Kontakt

 • E-post reise [at] dfo.no

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.