Fellesavtale for leie av kjøretøy for persontransport

Fellesavtale for leie av kjøretøy for persontransport

Formålet med anskaffelsen er å dekke statens behov for korttidsleie av kjøretøy for persontransport i tjeneste.

Status

 • Statens innkjøpssenter utarbeider nå konkurransedokumenter, som vil bli sendt på høring til virksomhetene i løpet av Q2 2022.

Forventede effekter av anskaffelsen

 • Reduserte transaksjons- og totale kostnader
 • Redusert ressursbruk til forberedelse og inngåelse av avtaler, samt løpende forvaltning
 • Økt gjennomslagskraft overfor markedet med hensyn til krav (miljø, sikkerhet mm)
 • Økt fokus på klimavennlige kjøretøy
 • Klar og tydelig veiledning å forholde seg til ved valg av leie av kjøretøy
 • Ivareta samfunnsansvar             

Handlingsplan

Statens innkjøpsråd sluttet seg sommeren 2019 til kategoristrategi for reiseområdet med anbefalt handlingsplan. Handlingsplanen operasjonaliserer strategien og består av følgende tiltak (i prioritert rekkefølge):

 1. Forankring, etablering og implementering av en overordnet felles statlig reise-/sikkerhetspolicy
 2. Betalingsløsning for reiser og utlegg i staten
 3. Reisebyråtjenester
 4. Flyreise for utvalgte strekninger
 5. Kurs og konferansetjenester
 6. Overnatting
 7. Leiebil

Statlig fellesavtale for reisebyråtjenester er inngått. Øvrige tiltak er i prosess, foruten tiltak 6 som starter senere.

Foreløpig milepælsplan

Milepæler

Tidspunkt

Etablert prosjektorganisasjon

Q1 2021

Godkjent konkurransestrategi

Q3 2021

Godkjent og kunngjort konkurransedokumenter

Q2/Q3 2022

Valg av leverandør(er) og signert kontrakt

Q3 2022
Implementering og oppstart av kontrakt Q3/Q4 2022

 

Organisering

 • Prosjekteier: seksjonssjef Jan Henrik Skogen/Statens innkjøpssenter
 • Prosjektleder: Sara Hovland/Statens innkjøpssenter
 • Prosjektdeltakere:
  • David Behrens, seniorrådgiver analyse/Statens innkjøpssenter
  • Yngvar Loen Larsen, jurist/ Statens innkjøpssenter

Innkjøpsgruppe

 • Gabriel Skofteland/Kystverket
 • Leif Oddbjørn Møller/Statens Vegvesen
 • Lene Jensen/Statsforvalterne

Innkjøpsgruppen representerer følgende roller, kompetanse og erfaring:

 • Reisebestiller/brukere av reiseportalen
 • Reiseansvarlig i virksomhet
 • Innkjøpsansvarlig
 • Erfaring med anskaffelser og implementering av leiebil
 • Erfaring som avtaleforvalter innen reiseområdet
Kontakt

Spørsmål til prosjektet kan rettes på e-post, reise@dfo.no eller til prosjektleder, sara.hovland@dfo.no, mobil: 920 57 090.

Oppdatert: 5. april 2022

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord