Fellesavtale for leie av kjøretøy for persontransport

Formålet med anskaffelsen er å dekke statens behov for korttidsleie av kjøretøy for persontransport i tjeneste.

Status
Under arbeid

Status

 • Statens innkjøpssenter utarbeider nå konkurransedokumenter, som vil bli sendt på høring til virksomhetene i løpet av Q1 2022.

Forventede effekter av anskaffelsen

 • Reduserte transaksjons- og totale kostnader
 • Redusert ressursbruk til forberedelse og inngåelse av avtaler, samt løpende forvaltning
 • Økt gjennomslagskraft overfor markedet med hensyn til krav (miljø, sikkerhet mm)
 • Økt fokus på klimavennlige kjøretøy
 • Klar og tydelig veiledning å forholde seg til ved valg av leie av kjøretøy
 • Ivareta samfunnsansvar             

Handlingsplan

Statens innkjøpsråd sluttet seg sommeren 2019 til kategoristrategi for reiseområdet med anbefalt handlingsplan. Handlingsplanen operasjonaliserer strategien og består av følgende tiltak (i prioritert rekkefølge):

 1. Forankring, etablering og implementering av en overordnet felles statlig reise-/sikkerhetspolicy
 2. Betalingsløsning for reiser og utlegg i staten
 3. Reisebyråtjenester
 4. Flyreise for utvalgte strekninger
 5. Kurs og konferansetjenester
 6. Overnatting
 7. Leiebil

Statlig fellesavtale for reisebyråtjenester er inngått. Øvrige tiltak er i prosess, foruten tiltak 6 som starter senere.

Foreløpig milepælsplan

Milepæler

Tidspunkt

Etablert prosjektorganisasjon

Q1 2021

Godkjent konkurransestrategi

Q3 2021

Godkjent og kunngjort konkurransedokumenter

Q1 2022

Valg av leverandør(er) og signert kontrakt

Q1 2022
Implementering og oppstart av kontrakt Q1 2022

 

Organisering

 • Prosjekteier: seksjonssjef Jan Henrik Skogen/Statens innkjøpssenter
 • Prosjektleder: Sara Hovland/Statens innkjøpssenter
 • Prosjektdeltakere:
  • David Behrens, seniorrådgiver analyse/Statens innkjøpssenter
  • Yngvar Loen Larsen, jurist/ Statens innkjøpssenter

Innkjøpsgruppe

 • Gabriel Skofteland/Kystverket
 • Leif Oddbjørn Møller/Statens Vegvesen
 • Lene Jensen/Statsforvalterne

Innkjøpsgruppen representerer følgende roller, kompetanse og erfaring:

 • Reisebestiller/brukere av reiseportalen
 • Reiseansvarlig i virksomhet
 • Innkjøpsansvarlig
 • Erfaring med anskaffelser og implementering av leiebil
 • Erfaring som avtaleforvalter innen reiseområdet
Kontakt

Spørsmål til prosjektet kan rettes på e-post, reise@dfo.no eller til prosjektleder, sara.hovland@dfo.no, mobil: 920 57 090.

Oppdatert: 4. januar 2022

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord