Kjøp av kontorrekvisita

Finn informasjon om risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter i produksjon av kontorrekvisita.

Risiko i leverandørkjeden

Kontorrekvisita inkluderer et bredt spekter av produkter som ulike typer penner og tusjer, metallartikler som stiftemaskiner og hullmaskiner, papirprodukter og andre engangsobjekter. På et generelt nivå omfatter risikoen som er knyttet til produksjonen, både montering og produksjon av komponenter, samt utvinning av råvarer. Dette er i hovedsak en konsekvens av at produksjonen er tungt plassert i Kina og andre asiatiske land der lav lønn, urimelig overtid, problemer rundt helse og sikkerhet samt utnytting av fremmedarbeidere er vanlig.

Det finnes rapporter om kontorrekvisita-industrien i Kina som bekrefter disse generelle risikoene, og det er til og med eksempler på barnearbeid.

Risikonivå for brudd på menneskerettigheter i leverandørkjeden til kontorrekvisita

Matrisen under angir risikonivået for brudd på grunnleggende menneskerettigheter ved ulike ledd i leverandørkjeden. I tabellen under angis noen spesifikke produkter innen produktkategorien konotrrekvisita, som ble plukket ut for nærmere risikovurdering.

Produkt

Sammenstilling

Komponent

Råvare

Kontorrekvisita

Middels høy risiko

Høy risiko

Høy risiko

Batterier

Høy risiko

Høy risiko

Svært høy risiko

Whiteboardtavler

Lav risiko

Middels høy risiko

Høy risiko

Kulepenner

Middels høy risiko

Høy risiko

Høy risiko

Stifter og binders

Middels høy risiko

Middels høy risiko

Høy risiko

Tonerkassetter

Middels høy risiko

Middels høy risiko

Høy risiko

Tusjpenner og fargestifter (se leker- og idrettsutstyr)

Høy risiko

Høy risiko

Høy risiko

Risikoanalysene viser at det totalt sett er middels høy til høy risiko for brudd på menneske- og arbeidstakerrettigheter i produksjon av kontorrekvisita. Ved vurdering av risiko må det ses til risikonivå i hele leverandørkjeden.  Merk at risikoen vil kunne variere for andre type produkter enn de som angis her.

Batterier

Batterier inneholder et stort antall forskjellige mineraler og kjemiske komponenter, er leverandørkjeden kompleks og det er en iboende mangel på åpenhet i bransjen. Tabellen under viser de mest alvorlige risikoområdene for batterier når det kommer til menneskerettigheter: 

Sammenstilling Komponent Råvare

Tvangsarbeid

Barnearbeid

Lav lønn

Urimelig overtid

Dårlig helse og sikkerhet

Mangel på fagforeningsrettigheter

Utnytting av fremmedarbeidere

Katode, anode og elektrolytt, stål:

Tvangsarbeid

Lav lønn

Urimelig overtid

Dårlig helse og sikkerhet

Eksponering for giftige og etsende materialer

Mangel på fagforeningsrettigheter

Utnytting av fremmedarbeidere

Forurensning av luft og vann

Mineraler:

Tvangsarbeid

Barnearbeid

Lav lønn

Urimelig overtid

Dårlig helse og sikkerhet

Mangel på fagforeningsrettigheter

Innvirkning på lokalsamfunnenes rettigheter og urfolksrettigheter

Tvungen flytting/landrov

Miljøforurensning

Seksuelle overgrep

Høy risiko Høy risiko Svært høy risiko

Leverandørkjeden

Batterier blir produsert i forskjellige land, men asiatiske land dominerer markedet. Flertallet av batteriene som importeres til Norge, fra Kina, Sør-Korea, USA, Sverige og Tyskland.

Sammenstilling Komponent Råvare

Kina 

Sør-Korea

Japan

USA 

Tyskland

Katodeprodusent: Kina, Sør-Korea, Japan

Anodeprodusent: Kina, Japan, Sør-Korea

Elektrolyttløsning: Kina, Japan, Sør-Korea

Stålbeholder: Vanligvis produsert samme sted som monteringen

Nikkel: Viktigste produsentland er Australia, Canada, Indonesia, Russland, Filippinene, Zimbabwe

Litium: De viktigste produsentlandene er Chile, Argentina, Australia, Kina

Kobolt: De viktigste produsentlandene er Kongo, Kina, Canada, Russland, Australia, Zambia

Kalium (pottaske): De viktigste produsentlandene er Canada, Hviterussland, Kina, Russland

Grafitt: De viktigste produsentlandene er Kina, India

Sink: De viktigste produsentlandene er Kina, Peru, USA, Australia

Elektrolytt: De viktigste produsentlandene for den kjemiske sammensetningen varierer avhengig av batteritypen. Li-ion-batterier kan i seg selv ha 4 000 forskjellige typer tilsetningsstoffer.

Jernmalm: De viktigste produsentlandene er Brasil, Kina, Australia

Kobber: De viktigste produsentlandene er Chile, Peru, Kina, USA, Australia, Kongo

Whiteboardtavler

Ettersom store whiteboardtavler med høy kvalitet i hovedsak produseres nær markedet, er den største risikoen knyttet til komponenter og råvarer i tavlene. Det er imidlertid viktig å merke seg at små og lette billige tavler også kan være importert fra Kina. Hvis det er tilfellet, er det liknende risiko som på komponentnivået nevnt nedenfor. Tabellen under viser de mest alvorlige risikoområdene for whiteboardtavler når det kommer til menneskerettigheter:

Sammenstilling Komponent Råvare

Tvangsarbeid

Lav lønn

Urimelig overtid

Mangel på helse og sikkerhet

Mangel på fagforeningsrettigheter

Barnearbeid

Utnytting av fremmedarbeidere

Stål, aluminium, sponplater, gipsplater, plast:

Dårlig helse og sikkerhet

Mangel på fagforeningsrettigheter

Tvangsarbeid

Miljøforurensning

Utnytting av fremmedarbeidere

Giftig avfall

Brann og eksplosjoner

Tvangsarbeid

Barnearbeid

Bauksitt og jern, sand, tre, olje:

Giftig forurensning

Mangel på fagforeningsrettigheter

Lav lønn

Dårlig helse og sikkerhet

Barnearbeid

Tvangsarbeid

Jorderosjon

Ulovlig tømmerhogst

Smugling

Seksuelle overgrep

Konflikter med og konsekvens for lokalsamfunn

og urfolks rettigheter

Seksuelle overgrep

Lav risiko Middels høy risiko Høy risiko

Leverandørkjeden

Whiteboardtavler i glassemalje av høy kvalitet blir i hovedsak montert i Europa.  Imidlertid er gjennomsiktigheten i leverandørkjeden generelt lav, og dette er en risiko i seg selv. Det er også en mulighet for at whiteboardtavler med lav vekt av malt stål eller plast kan stamme fra Kina. Komponenter og råvarer kan være hentet fra hele verden.

Sammenstilling Komponent Råvare

Europeiske land som Sverige, Danmark

USA

Japan

Kina (lav vekt)

Glassemalje/malt stålplate: Belgia, Japan, USA, Kina

Aluminiumramme: Kina, Tyrkia, europeiske land

Sponplater, gipsplater: De største eksportørene i Europa er Tyskland, Romania, Frankrike, Spania, Nederland 

Stål: De viktigste produsentlandene er Kina, India, Russland, Japan, Tyskland, USA, Tyrkia, Sør-Korea

Plast: De viktigste produsentlandene er Kina, Tyskland, Italia, USA, Japan

Bauksitt/aluminium: De viktigste produsentlandene er Australia, Brasil, Kina, Guinea, Jamaica, India, Malaysia Jernmalm: De viktigste produsentlandene er Kina, Brasil, Australia, India, Russland

Tre: De største produsentene til det europeiske markedet er Sverige, Polen, kan også komme fra Russland, Tyskland og Canada  

Soda, sand og kalkstein i glass: De største eksportørene er USA, Kina, Australia, Italia, Tyskland, Frankrike, Tyrkia, Belgia

Olje: De viktigste produsentlandene er Saudi Arabia, Russland, De forente arabiske emirater, Canada, Nigeria, USA

Kulepenner

Det er knyttet risiko både til produksjonen av kulepenner og til råvareutvinningen, særlig fordi Kina er en stor aktør. Den kinesiske industrinæringen er generelt forbundet med lav lønn og urimelig overtid, samt bekymringer rundt helse og sikkerhet, tvangsarbeid og til og med barnearbeid. Tabellen under viser de mest alvorlige risikoområdene for kulepenner når det gjelder menneskerettigheter: 

Sammenstilling Komponent Råvare

Tvangsarbeid

Lav lønn

Urimelig overtid

Dårlig helse og sikkerhet

Mangel på fagforeningsrettigheter

Barnearbeid

Utnytting av fremmedarbeidere

Plast, blekk, metaller

Dårlig helse og sikkerhet

Brann og eksplosjoner

Tvangsarbeid

Barnearbeid

Mangel på fagforeningsrettigheter

Lav lønn

Miljøforurensning

Utnytting av fremmedarbeidere

Malmutvinning, pigmenter og fargestoffer, olje

Dårlig helse og sikkerhet

Eksponering for giftige stoffer

Mangel på fagforeningsrettigheter

Lav lønn

Konflikt med lokalsamfunn

Konsekvenser for urfolks rettigheter

Barnearbeid

Tvangsarbeid

Miljøforurensning

Dårlige arbeidsforhold

Støtte til væpnet konflikt

Seksuelle overgrep

Middels høy risiko Høy risiko Høy risiko

Leverandørkjeden

Produksjonen av kulepenner er spredt over hele verden, men Kina er det viktigste produsentlandet, og eksporterer 80 % av kulepennene i verden. Kina er til en viss grad leverandør til lavprissegmentet for penner, mens Europa leverer til markedet for mer eksklusive penner. 

Sammenstilling Komponent Råvare

Kina

Japan

Tyskland

Frankrike

Plast: De viktigste produsentene er Kina, Tyskland, Frankrike, Italia, USA, Japan

Metall (stål, aluminium):
Frankrike, Kina, Russland, Norge, De forente arabiske emirater, Canada, India, Japan, Tyskland, USA, Tyrkia, Sør-Korea

Blekk: Store selskaper finnes i Japan, Storbritannia, USA, Nederland, Tyskland, Kina, Frankrike

Olje: Saudi-Arabia, Russland, De forente arabiske emirater, Canada, Nigeria, USA

Naturgass: Qatar, Norge, USA 

Jernmalm: De viktigste produsentlandene er Kina, Brasil, Australia, India, Russland

Sink: De viktigste produsentlandene er Kina, Peru, USA, Australia

Pigment/fargestoff: Store produsenter er Kina, India, Tyskland, Spania

Kobber: De viktigste produsentlandene er Chile, Peru, Kina, USA, Australia, Kongo (kan også resirkuleres)

Bauksitt/aluminium: De viktigste produsentlandene er Australia, Brasil, Guinea, Jamaica, India, Kina, Malaysia  

Tungsten: Kina, Russland, Vietnam, Canada Rwanda (kan også resirkuleres)

Stiftemaskiner og binders

På monterings- og komponentnivå varierer risikoen mellom produsentlandene. Malaysia, Thailand, Kina og Taiwan er alle høyrisikoland med hensyn til lønn, helse og sikkerhet, arbeidstid, tvangsarbeid og mangel på fagforeningsrettigheter. Det er også rapportert om barnearbeid fra fabrikkindustrien i Kina og Thailand.  Der produksjonen skjer i vest- europeiske land er risikoen lav. Tabellen under viser de mest alvorlige risikoområdene for stiftemaskiner og binders når det gjelder menneskerettigheter:

Sammenstilling Komponent Råvare

Dårlig helse og sikkerhet

Mangel på fagforeningsrettigheter

Tvangsarbeid

Barnearbeid

Lav lønn

Urimelig overtid

Utnytting av fremmedarbeidere

Smugling

Metaller og plast

Lav lønn

Dårlig helse og sikkerhet

Mangel på fagforeningsrettigheter

Tvangsarbeid

Barnearbeid

Urimelig overtid

Brann og eksplosjoner

Forurensning av luft og vann

Utvinning av metallmalm, olje

Dårlig helse og sikkerhet

Barnearbeid

Tvangsarbeid

Mangel på fagforeningsrettigheter

Lav lønn

Konflikter med lokalsamfunn og påvirkning på urfolks rettigheter

Dårlige arbeidsforhold

Miljøforurensning

Smugling

Seksuelle overgrep

Middels høy risiko Middels høy risiko Høy risiko

Leverandørkjeden

De viktigste produsentlandene for binders i verden er Kina og USA. Norge importerer hovedsakelig metallbinders fra Kina, men også fra europeiske land som Sverige, Danmark og Italia, i tillegg til Malaysia og Thailand. Stiftemaskiner produseres i en rekke land, men Kina er en storaktør både når det gjelder montering av stiftemaskiner og produksjon av komponenter. Stiftemaskiner kan også komme fra andre asiatiske land som Taiwan, eller europeiske land.  

Sammenstilling Komponent Råvare

Kina

USA

Sverige

Danmark

Italia

Malaysia

Thailand

Taiwan

Plast: Kina, Taiwan, europeiske land

Metallkomponenter: Kina, Taiwan, Tyskland, Sverige og andre

Olje: Storprodusenter er Saudi-Arabia, Russland, De forente arabiske emirater, Canada, Nigeria, USA

Jernmalm: De viktigste produsentlandene er Kina, Brasil, Australia, India, Russland  

Kobber: Chile, Peru, Kina, USA, Australia, Den demokratiske republikken Kongo

Bauksitt/aluminium: De viktigste produsentlandene er Australia, Brasil, Guinea, Jamaica, India, Kina, Malaysia

Tonerkassetter

Generelt er den asiatiske elektronikk- og produksjonssektoren i land som Kina, Vietnam og Thailand forbundet med risiko for lav lønn, urimelig overtid, helse- og sikkerhetsproblemer, utnytting av fremmedinnvandrere, samt mangel på fagforeningsrettigheter.

Reproduserte kassetter sendes også til østeuropeiske land som Romania og Serbia for å monteres på nytt, og her er det risiko for lav lønn, ubetalt overtid, usikker sysselsetting gjennom korttidskontrakter og fagforeningsfiendtlige aktiviteter. Tabellen under viser de alvorligste risikoområdene for tonerkassetter når det gjelder menneskerettigheter: 

Sammenstilling Komponent Råvare

Tvangsarbeid

Barnearbeid

Lav lønn

Urimelig overtid

Dårlig helse og sikkerhet

Mangel på fagforeningsrettigheter

Utnytting av fremmedarbeidere

Plast, metall, fargepulver

Dårlig helse og sikkerhet

Brann og eksplosjoner

Eksponering for farlige partikler og støv

Tvangsarbeid

Barnearbeid

Mangel på fagforeningsrettigheter

Lav lønn

Urimelig overtid

Mineralutvinning, kreosot, silisium, olje

Mangel på fagforeningsrettigheter

Lav lønn

Urimelig overtid

Tvungen flytting

Barnearbeid

Tvangsarbeid

Giftig forurensning

Eksponering for farlige partikler

Dårlige arbeidsforhold

Støtte til væpnet konflikt

Seksuelle overgrep

Middels høy risiko Middels høy risiko Høy risiko

Leverandørkjeden

Generelt blir tonerkassetter produsert av selskapet som lager skriveren, i mange forskjellige deler av verden, i land som Kina, Japan, Thailand og USA, samt i Europa. Produksjonen blir noen ganger også satt ut til underleverandører, hovedsakelig i Kina eller Japan.  

Sammenstilling Komponent Råvare

OEM-kassetter (originale): Kina, Japan, USA, Thailand, europeiske land

Reproduserte kassetter: Thailand, Romania, Kina, Marokko, USA, Vietnam, Serbia

Fargepulver: Sør-Korea, Kina, Japan, USA

Plast: De viktigste produsentlandene er Kina, Tyskland, Italia, USA, Japan

Organisk fotoledende trommel (OPC): Kina

Integrerte kretser: Hong Kong, Singapore, Kina, Sør-Korea, USA, Malaysia

Pigmenter: Varierer avhengig av pigmentformelen. Kan være organisk eller mineralbasert. Tradisjonelt har India og Kina vært de største produsentene.

Kreosot: Canada, Kina, Australia

Olje: Saudi-Arabia, Russland, De forente arabiske emirater, Canada, Nigeria, USA

Umettet polyesterharpiks: Kina, India, USA, Mexico, Japan, Sør-Korea, Taiwan

Silisium: Kina, Norge og Frankrike

Kobber: Chile, Peru, Kina, USA, Australia, Kongo (kan også resirkuleres)

Gull: Kina, Australia, Russland, USA, Canada, Peru, afrikanske land

Bauksitt/aluminium: De viktigste produsentlandene er Australia, Brasil, Guinea, Jamaica, India, Kina, Malaysia  

Hvordan stille og følge opp krav

Risiko tilsier at du skal stille krav om respekt for grunnleggende menneske- og arbeidstakerrettigheter når du skal anskaffe kontorrekvisita. 

Vi anbefaler særskilte kontraktsvilkår. Bruk av slike krav må imidlertid ses i sammenheng med lengden og verdien på anskaffelsen (forholdsmessighet). Les mer om forholdsmessighetsvurdering og bruk av etiske krav. 

Dersom dere vurderer å benytte kvalifikasjonskrav for sosialt ansvarlig produksjon anbefaler vi at dere undersøker markedsmodenheten. Markedsdialog kan også være nyttig for å få informasjon om risikobildet. Informasjonen herfra og fra rapporten (under) kan være til hjelp når du gjennomfører dialog med markedet. 

Ved kontraktsoppfølging kan for eksempel kulepenner, tusjpenner og fargestifter og /eller batterier være relevante produkter å undersøke nærmere ettersom dette er produkter med høy risiko og produkter der risikoen er høy for flere ledd i leverandørkjeden.

Se info om kontraktsoppfølging av de etiske kravene. 

Maler
Oppdatert: 28. september 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.