Kjøp av leke- og idrettsutstyr

Her finner du informasjon om risiko for brudd på menneskerettigheter i produksjon av leke- og idrettsutstyr.

Informasjon om risiko i leverandørkjeden

Leke- og sportsutstyr spenner over et stort utvalg av produkter, som brukes til aktiviteter både innendørs og utendørs. Mesteparten av storskalaproduksjonen av leke- og sportsutstyr foregår i fremvoksende land eller utviklingsland. Risiko for brudd på menneskerettigheter og miljøkonsekvenser er til stede ved utvinning av råvarer til monteringen av produktet.

Lette artikler importeres primært fra asiatiske land, mens større lekeplassutstyr som husker og sklier vanligvis produseres nærmere markedet. På grunn av dette varierer risikoene knyttet til denne kategorien i stor grad avhengig av det aktuelle produktet. Råvarer og komponenter kan imidlertid komme fra et stort antall land i hele verden, inkludert høyrisikoland. 

Forhold som påvirker risiko
  • Mange rapporter om industrien som produserer leketøy og sportsutstyr i asiatiske land, forteller om dårlige arbeidsforhold med lav lønn, urimelig overtid og farlige arbeidsmiljøer med eksponering for varme og kjemikalier.
  • Både fremmedarbeidere og mindreårige arbeidstakere står i fare for å bli utnyttet. 
  • Mange av produktene som brukes inkluderer ulike typer plastmateriale, som gir bekymring for helse og sikkerhet, samt risiko for forurensning.

Risikonivå for brudd på menneskerettigheter i leverandørkjeden til leke- og idrettsutstyr

Matrisen under angir risikonivået for brudd på grunnleggende menneskerettigheter ved ulike ledd i leverandørkjeden. I tabellen under angis noen spesifikke produkter innen produktkategorien leke- og idrettsutstyr som ble plukket ut for nærmere risikovurdering. 

Produkt

Sammenstilling

Komponent

Råvare

Leke- og idrettsutstyr

Høy risiko

Høy risiko

Høy risiko

Husker og sklier

Lav risiko

Middels høy risiko

Høy risiko

Matter

Middels høy risiko

Middels høy risiko

Middels høy risiko

Baller

Høy risiko

Høy risiko

Høy risiko

Hoppetau

Middels høy risiko

Middels høy risiko

Høy risiko

Racketer

Høy risiko

Høy risiko

Høy risiko

Tusjpenner og fargestifter

Høy risiko

Høy risiko

Høy risiko

Leker

Høy risiko

Høy risiko

Høy risiko

Risikovurderingen viser at det totalt sett er høy risiko for brudd på menneske- og arbeidstakerrettigheter i produksjon av leke- og idrettsutstyr. Risikoen er høy flere steder i leverandørkjeden. Ved vurdering av risiko må det ses til risikonivå i hele leverandørkjeden. Merk at risikoen vil kunne variere for andre type leke- og idrettsutstyr, enn de som angis her.

Husker og sklier

Montering av husker og sklier i vesteuropeiske land vurderes som lav risiko. For de som blir montert i Øst-Europa, er det en risiko for at fagforeningsrettigheter ikke blir respektert i enkelte land, i tillegg til at det er risiko for lav lønn, ubetalt overtid og usikker sysselsetting. På komponentnivå kan risikoen øke. Tabellen under viser de mest alvorlige risikoområdene for menneskerettigheter ved ulike ledd i leverandørkjeden til husker og sklier: 

Sammenstilling Komponent Råvare

Mangel på fagforeningsrettigheter

Ubetalt overtid

Lav lønn

Stål, muttere og bolter, dekk

Tvangsarbeid

Mangel på fagforeningsrettigheter

Dårlig helse og sikkerhet

Lav lønn

Urimelig overtid

Miljøforurensning

Utnytting av fremmedarbeider

Olje, tre, gummi, jernmalm

Tvangsarbeid

Lav lønn

Mangel på fagforeningsrettigheter

Miljøbelastning

Ulovlig tømmerhogst

Dårlig helse og sikkerhet

Eksponering for plantevernmidler

Brudd på urfolks rettigheter

Barnearbeid

Tvangsarbeid

Menneskehandel

Utnytting av fremmedarbeidere

Seksuelle overgrep

Lav risiko Middels høy risiko Høy risiko

Leverandørkjeden

Norge importerer størsteparten (76 %) av lekeplassutstyret fra Vest-Europa, hovedsakelig fra Tyskland og Nederland. Et mindretall (13 %) kommer fra Øst-Europa. 

Sammenstilling Komponent Råvare
Vest-Europa

Stål: Brasil, Vest-Europa, Øst-Europa

 

Plast: Vest-Europa

 

Dekk: Vest-Europa, Øst-Europa

 

Muttere og bolter: Vest-Europa, Taiwan, Sveits, USA

Olje og gass: Saudi Arabia, Russland, De forente arabiske emirater, Canada, Nigeria (olje) – og Qatar, Norge, USA (gass)

 

Tre: EU-land, Norge, Russland, Hviterussland

 

Gummi: Thailand, Indonesia, Vietnam

 

Jern: Australia, Brasil, Kina, India

Øst-Europa

Stål: Ukraina, Russland, Vest- og Øst-Europa

 

Plast: Vest-Europa 

 

Dekk: Vest-Europa, Øst-Europa, Kina

 

Muttere og bolter: Vest-Europa, Taiwan, Kina, USA

Olje og gass: Saudi Arabia, Russland, De forente arabiske emirater, Canada, Nigeria (olje) – og Qatar, Norge, USA (gass)

 

Tre: EU-land, Norge, Russland, Hviterussland

 

Gummi: Thailand, Indonesia, Vietnam

 

Jern: Australia, Brasil, Kina, India

Matter

Risikoene knyttet til produksjon av matter solgt i Norge, havner i to forskjellige kategorier: høy eller middels risiko for de som kommer fra henholdsvis Kina og Taiwan, og lav risiko for de som kommer fra EU. Tabellen under viser de mest alvorlige risikoområdene for menneskerettigheter ved ulike ledd i leverandørkjeden til matter:

Sammenstilling Komponent Råvare

Barnearbeid

Tvangsarbeid

Dårlig helse og sikkerhet

Utnytting av fremmedarbeidere

Mangel på fagforeningsrettigheter

Urimelig lang arbeidstid

Lav lønn

Plast

Dårlig helse og sikkerhet

Brann og eksplosjon

Forurensning

Tvangsarbeid

Barnearbeid

Mangel på fagforeningsrettigheter

Utnytting av fremmedarbeidere

Lav lønn

Urimelig overtid

Olje og i sjeldne tilfeller soya, mais eller tapioka:

Dårlige arbeidsforhold

Dårlig helse og sikkerhet

Mangel på fagforeningsrettigheter

Miljøforurensning

Barnearbeid

Tvangsarbeid

Avskoging

Landkonflikter med

urfolk

Påvirkning på lokalsamfunnene

seksuelle overgrep

Middels høy risiko Middels høy risiko Middels høy risiko

Leverandørkjeden

Det finnes ikke tilgjengelig handelsstatistikk for gymnastikkmatter, men tallene for friidretts- og gymnastikkutstyr generelt viser at Norge importerer litt under halvparten av dette utstyret fra Europa, og litt under halvparten fra Kina og Taiwan. Tjukkaser vil trolig bli hentet fra Europa fordi de er tunge, og derfor kostbare å transportere over store avstander. Lettere matter av yoga-typen kan bli hentet fra Øst-Asia.

Sammenstilling Komponent Råvare
Vest-Europa

Polyuretan: Vest-Europa

Polyetylen: Vest-Europa

Kunstig lateks: Vest-Europa

PVC: Vest-Europa

Polyester og nylon: Vest-Europa

Olje og gass: Saudi Arabia, Russland, De forente arabiske emirater, Canada, Nigeria (olje) – og Qatar, Norge, USA (gass)

I sjeldne tilfeller:

Soya: USA, Brasil

Mais: USA, Kina

Tapioka (kassava): Nigeria, Thailand, Indonesia, Brasil

Kina, Taiwan

Polyuretan: EU-land, Taiwan, Kina

Polyetylen: Saudi-Arabia, Iran, Korea

Kunstig lateks: Kina, Malaysia, Korea

PVC: Japan

Polyester og nylon: Kina, Korea (republikken), Taiwan, Japan

Olje og gass: Saudi Arabia, Russland, De forente arabiske emirater, Canada, Nigeria (olje) – og Qatar, Norge, USA (gass)

I sjeldne tilfeller:

Soya: USA, Brasil

Mais: USA, Kina

Tapioka (kassava): Nigeria, Thailand, Indonesia, Brasil

Baller (oppblåsbare baller; fotballer, basketballer og lignende)

Produksjon av fotballer og basketballer finner i stor grad sted i fabrikker i Kina og Pakistan, hvor det er stor risiko for brudd på menneskerettighetene, inkludert barnearbeid, tvangsarbeid og gjeldsarbeid. Tabellen under viser de mest alvorlige risikoområdene for menneskerettigheter ved ulike ledd i leverandørkjeden til baller:

Sammenstilling Komponent Råvare

Barnearbeid

Tvangsarbeid

Dårlig helse og sikkerhet

Mangel på fagforeningsrettigheter

Urimelig lang arbeidstid

Utnytting av fremmedarbeidere

Lav lønn

Plastindustri, bomullsspinnerier

Dårlig helse og sikkerhet

Brann og eksplosjon

Forurensning

Mangel på fagforeningsrettigheter

Barnearbeid

Tvangsarbeid

 

 

Olje, bomullsfarmer, gummi

Tvangsarbeid

Dårlige arbeidsforhold

Mangel på fagforeningsrettigheter

Barnearbeid

Forurensning fra overdreven bruk av plantevernmidler eller bruk av falske plantevernmiddelprodukter

Dårlig helse og sikkerhet

Menneskehandel

Utnytting av fremmedarbeidere

Seksuelle overgrep

Høy risiko

Høy risiko

Høy risiko

Leverandørkjeden

Norge importerer mer enn tre firedeler av de oppblåsbare ballene fra Pakistan og Kina. Det anslås at 40 prosent av den globale produksjonen av fotballer kommer fra en by i det østlige Pakistan, nemlig Sialkot.

Sammenstilling Komponent Råvare

Pakistan

Kina

Vietnam

Butylgummi: Russland, Canada, USA

Polyuretan: Kina, Italia, Spania, Tyskland

PVC: Kina, USA, Japan

Bomullstråd: India, Vietnam, Pakistan

Polyester- og nylontråd: Kina, Taiwan

Olje og gass: Saudi Arabia, Russland, De forente arabiske emirater, Canada, Nigeria (olje) – og Qatar, Norge, USA (gass)

Gummi: Thailand, Indonesia, Vietnam

Bomullsfarmer: India, Kina, USA

Hoppetau

Risikoene knyttet til produksjon av hoppetau solgt i Norge, havner i to forskjellige kategorier: høy eller middels risiko for de som kommer fra henholdsvis Kina og Taiwan, og lav risiko for de som kommer fra EU. Tabellen under viser de mest alvorlige risikoområdene for menneskerettigheter ved ulike ledd i leverandørkjeden til hoppetau:

Sammenstilling Komponent Råvare

Barnearbeid

Tvangsarbeid

Dårlig helse og sikkerhet

Urimelig overtid

Lav lønn

Mangel på fagforeningsrettigheter

Plastindustri, bomullsspinnerier

Dårlig helse og sikkerhet

Brann og eksplosjon

Forurensning

Barnearbeid

Tvangsarbeid

Mangel på fagforeningsrettigheter

 

Olje, bomullsfarmer, nåletre, jernmalm

Tvangsarbeid

Barnearbeid

Dårlige arbeidsforhold

Mangel på fagforeningsrettigheter

Forurensning fra overdreven bruk av plantevernmidler eller bruk av falske plantevernmiddelprodukter

Forurensning

Ulovlig tømmerhogst

Dårlig helse og sikkerhet

Brudd på urfolks rettigheter

Seksuelle overgrep

Middels høy risiko

Middels høy risiko

Høy risiko

Leverandørkjeden

Norge importerer praktisk talt alt friidretts- og gymnastikkutstyr fra leverandører i Vest-Europa, Kina og Taiwan. De fleste komponentene i hoppetau er produkter fra plastindustrien som vanligvis også kommer fra EU-land, Kina og Taiwan.

Sammenstilling Komponent Råvare

Vest-Europa

 

Polyuretan: Vest-Europa

 

PVC: Vest-Europa

 

Nylon: Vest-Europa

 

Bomullstråd: Vest-Europa

 

Kulelagre: Vest-Europa

 

Olje og gass: Saudi Arabia, Russland, De forente arabiske emirater, Canada, Nigeria (olje) – og Qatar, Norge, USA (gass)

 

Bomullsfarmer: India, Kina, USA

 

Nåletre: Norge, Polen, Russland

 

Jern: Australia, Brasil, Kina, India

Kina

Taiwan

 

Polyuretan: Vest-Europa, Taiwan, Kina

 

PVC: Japan

 

Nylon: Taiwan, Japan

 

Bomullstråd: India, Vietnam, Pakistan

 

Kulelagre: Vest-Europa, Japan

Olje og gass: Saudi Arabia, Russland, De forente arabiske emirater, Canada, Nigeria (olje) – og Qatar, Norge, USA (gass)

 

Bomullsfarmer: India, Kina, USA

 

Nåletre: Norge, Polen, Russland

 

Jern: Australia, Brasil, Kina, India

Racketer

Det er sannsynlig at racketer som blir importert til Norge, er produsert i Kina, der fabrikkene har høy risiko for brudd på menneskerettighetene, inkludert barnearbeid, tvangsarbeid og gjeldsarbeid. Tabellen under viser de mest alvorlige risikoområdene for menneskerettigheter ved ulike ledd i leverandørkjeden til racketer:

Sammenstilling Komponent Råvare

Barnearbeid

Gjeldsarbeid

Dårlig helse og sikkerhet

Mangel på fagforeningsrettigheter

Utnytting av fremmedarbeidere

Urimelig overtid

Lav lønn

 

Plastindustrien

Dårlig helse og sikkerhet

Brann og eksplosjon

Forurensning

Mangel på fagforeningsrettigheter

Utnytting av fremmedarbeidere

Urimelig overtid

Lav lønn

 

Olje, aluminium, titan, nåletre

Tvangsarbeid

Dårlige arbeidsforhold

Mangel på fagforeningsrettigheter

Ulovlig tømmerhogst

Dårlig helse og sikkerhet

Brudd på urfolks rettigheter

Utnytting av fremmedarbeidere

Landkonflikt

Forurensning

Seksuelle overgrep

Høy risiko

Høy risiko

Høy risiko

Leverandørkjeden

Norge importerer litt over to tredeler av tennis- og badmintonracketene fra Kina. Mesteparten av komponentene blir produsert i Kina og Taiwan, og råvarene kommer fra en rekke land.

Sammenstilling Komponent Råvare

Kina

 

 

Aluminium: Kina

Karbonfiber, laget av en polymer av akrylnitril: Kina, Korea

Polyuretan: Kina, Taiwan, Tyskland

Nylon: Kina, Taiwan

Bauksitt/aluminium: Australia, Kina, Malaysia

Titan: Sør-Afrika, Australia

Olje og gass: Saudi Arabia, Russland, De forente arabiske emirater, Canada, Nigeria (olje) – og Qatar, Norge, USA (gass)

Nåletre: Russland

Tusjpenner og fargestifter

Det er knyttet risiko for menneskerettighetene samt miljørisiko både til produksjon av tusjpenner og fargestifter, og til utvinningen av råvarer. På produksjonsnivå er Kina, Indonesia og Malaysia høyrisikoland. Tabellen under viser de mest alvorlige risikoområdene for menneskerettigheter ved ulike ledd i leverandørkjeden til tusjpenner og fargestifter: 

Sammenstilling Komponent Råvare

Tvangsarbeid

Barnearbeid

Lav lønn

Urimelig overtid

Dårlig helse og sikkerhet

Mangel på fagforeningsrettigheter

Utnytting av fremmedarbeidere

Plast, blekk og voks

Dårlig helse og sikkerhet

Giftig avfall

Brann og eksplosjoner

Tvangsarbeid

Mangel på fagforeningsrettigheter

Brann og eksplosjon

Lav lønn

Utnytting av fremmedarbeidere

Malmutvinning, pigmenter og fargestoffer, olje

Forurensning

Mangel på fagforeningsrettigheter

Lav lønn

Konflikt med lokalsamfunn, påvirkninger på urfolksrettigheter og lokalsamfunn

Barnearbeid

Tvangsarbeid

Dårlige arbeidsforhold

Seksuelle overgrep

Høy risiko

Høy risiko

Høy risiko

Leverandørkjeden

Fargeblyanter og tusjpenner produseres i mange land, men Kina dominerer markedet for begge produktene. Norge importerer hovedsakelig produkter fra Kina, Tyskland, Japan, Sverige, Malaysia og Indonesia. 

Sammenstilling Komponent Råvare

Kina

Japan

Malaysia

Tyskland

Indonesia

Voks: Kina, Tyskland, India, Sør-Afrika, Nederland, Egypt

Plast: Kina, Tyskland, Italia, USA, Japan

Blekk: Japan, Storbritannia, USA, Nederland, Tyskland, Frankrike, Kina

Olje: Saudi-Arabia, Russland, De forente arabiske emirater, Canada, Nigeria

Mineraloksid: USA, Mexico, Kina, India, Europa

Naturgass: Qatar, Norge, USA

Pigment og farge: Kina, India, Tyskland, Belgia, Spania

Leker

Leker dekker en stor mengde forskjellige produkter, for eksempel byggeklosser, dukker, utstoppede dyr, lekebiler (match box) og dyrefigurer. Det er mange farer knyttet til produksjonen av leker. Den kinesiske lekeindustrien har en langvarig rekord når det gjelder negativ påvirkning på menneske- og arbeidstakerrettigheter, med rapporter om både tvangsarbeid og barnearbeid. Tabellen under viser de mest alvorlige risikoområdene for menneskerettigheter ved ulike ledd i leverandørkjeden til leker: 

Sammenstilling Komponent Råvare

Tvangsarbeid

Barnearbeid

Lav lønn

Urimelig overtid

Dårlig helse og sikkerhet

Mangel på fagforeningsrettigheter

Utnytting av fremmedarbeidere og studentarbeidere

Plast, metall, tekstil

Dårlig helse og sikkerhet

Giftig avfall og forurensning

Brann og eksplosjoner

Tvangsarbeid

Lav lønn

Mangel på fagforeningsrettigheter

 

Malmutvinning, olje, tre, gummi, bomull

Mangel på fagforeningsrettigheter

Konflikter med lokalsamfunn og urfolks rettigheter

Barnearbeid

Tvangsarbeid

Ulovlig tømmerhogst

Dårlig helse og sikkerhet

Eksponering for giftige kjemikalier, smugling

Giftig forurensning til jord, vann, luft

Utnytting av fremmedarbeidere

Seksuelle overgrep

Høy risiko

Høy risiko

Høy risiko

Leverandørkjeden

Kina dominerer markedet for produksjon av leker, og står for 70–80 prosent av verdensproduksjonen. Kina har imidlertid mistet noen av produsentene til andre asiatiske regioner (men også til Mexico) de siste årene.

Sammenstilling Komponent Råvare

Kina, Hong Kong, Tsjekkia, Tyskland, USA, Mexico, Indonesia, Vietnam

Termoplast: Kina, Tyskland, Italia, USA, Japan

 

Stål/aluminium: Kina, Russland, Norge, De forente arabiske emirater, Canada, India, Japan, Tyskland, USA, Tyrkia, Sør-Korea

 

Tekstil: Kina, India, Sør-Korea, Indonesia Taiwan, USA

 

 

 

 

Tre:  Europeiske land, Nord-Amerika, Australia, New Zealand (bøk), Kina, Japan, Chile, Mexico, New Zealand (bambus)

De viktigste produsentene av rundtømmer er også USA, Kina, Canada, Russland og Brasil.

Olje: Saudi-Arabia, Russland, De forente arabiske emirater, Canada, Nigeria

Jernmalm: Kina, Brasil, Australia, Russland

Kobber: Chile, Kongo, Kina, Peru, USA

Bauksitt: Australia, Jamaica, Brasil, Guinea, India, Kina

Gummi (lateks og syntetisk): Indonesia, Malaysia, Thailand, Sør-Korea, Vietnam

Bomull: USA, India, Australia, Usbekistan, Brasil

Hvordan stille og følge opp krav

Risiko tilsier at du skal stille krav om respekt for grunnleggende menneske- og arbeidstakerrettigheter når du skal anskaffe leke- og idrettsutstyr. 

Vi anbefaler særskilte kontraktsvilkår. Bruk av slike krav må imidlertid ses i sammenheng med lengden og verdien på anskaffelsen (forholdsmessighet). Les mer om forholdsmessighetsvurdering og bruk av etiske krav. 

Dersom dere vurderer å benytte kvalifikasjonskrav for sosialt ansvarlig produksjon anbefaler vi at dere undersøker markedsmodenheten. Markedsdialog kan også være nyttig for å få informasjon om risikobildet. Informasjonen herfra og fra rapporten (under) kan være til hjelp når du gjennomfører dialog med markedet. 

Ved kontraktsoppfølging kan for eksempel baller, racketer, tusjer og fargestifter, og/eller leker være relevante produkter å undersøke nærmere ettersom dette er produkter med høy risiko og produkter der risikoen er høy for flere ledd i leverandørkjeden.

Se info om kontraktsoppfølging av de etiske kravene. 

Oppdatert: 28. september 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.